Chi tiết bài viết
Ngày đăng: 09/03/2017

Địa danh, địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh trong lịch sử

Sách “Địa danh, địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh trong lịch sử” xuất bản năm 2010

diadanh

Sách “Địa danh, địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh trong lịch sử” xuất bản năm 2010