Chi tiết bài viết
Ngày đăng: 08/03/2017

Giới thiệu chung

Bảo tàng Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập theo Quyết định số 112/UB, ngày 24 tháng 4 năm 1997 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

     Bảo tàng Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập theo Quyết định số 112/UB, ngày 24 tháng 4 năm 1997 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Năm 1999, Bảo tàng Bắc Ninh được xếp hạng hạng III, năm 2012 được xếp hạng II trong hệ thống bảo tàng Việt Nam.

     Bảo tàng Bắc Ninh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Bảo tàng Bắc Ninh đặt tại số 02 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh với tổng diện tích hơn 22.000m2. Hiện nay cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Bắc Ninh gồm Ban lãnh đạo (Giám đốc và 02 Phó giám đốc) và 4 phòng chức năng (Hành chính-Tổng hợp; Trưng bày- Thuyết minh; Nghiên cứu – Sưu tầm; Kiểm kê – Bảo quản) với tổng số 23 công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Phần lớn cán bộ đều trẻ, có chuyên môn phù hợp.

    Kể từ khi thành lập cho đến nay, Bảo tàng Bắc Ninh luôn được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh; sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chuyên môn nghiệp vụ và đã đạt được một số kết quả  tiêu biểu: xuất bản được 09 đầu sách, thực hiện 06 đề tài khoa học cấp tỉnh, tổ chức 08 cuộc thám sát khảo cổ học, trưng bày 22 chuyên đề, đón tiếp hơn 300 nghìn lượt khách tham quan; đặc biệt công tác sưu tầm tài liệu hiện vật được trú trọng nên tổng số tài liệu hiện vật trong kho bảo tàng hiện lên tới hơn 21 nghìn, trong đó có nhiều cổ vật quý hiếm, độc đáo.

    Với vị trí thuận lợi, cơ sở vật chật đồng bộ, có nhiều cố gắng trong các hoạt động, Bảo tàng Bắc Ninh đang từng bước đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham quan học tập của công chúng về di sản văn hóa, là điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến Bắc Ninh.