Giới thiệu chung
  • Giới thiệu chung

    Bảo tàng Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập theo Quyết định số 112/UB, ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

    Xem tiếp »