Hiện vật đồ kim loại
 • Con dao

  Con dao

 • Băng đạn 20 ly

  Băng đạn 20 ly

 • Mảnh xác máy bay

  Mảnh xác máy bay

 • Cuốc

  Cuốc

 • Xích sắt

  Xích sắt

 • Kiếm

  Kiếm

 • Nòng súng trường

  Nòng súng trường

 • Xe đạp

  Xe đạp

 • Quạt con cóc

  Quạt con cóc

 • Dao găm

  Dao găm

 • Súng K59

  Súng K59

 • Chuông chùa Ngũ Hộ

  Chuông chùa Ngũ Hộ

 • Trống đồng minh khí

  Trống đồng minh khí

 • Gương

  Gương