Hiện vật đồ kim loại
 • Xe đạp

  Xe đạp

 • Quạt con cóc

  Quạt con cóc

 • Dao găm

  Dao găm

 • Súng K59

  Súng K59

 • Chuông chùa Ngũ Hộ

  Chuông chùa Ngũ Hộ

 • Trống đồng minh khí

  Trống đồng minh khí

 • Gương

  Gương