Công tác nghiên cứu khoa học
 • VÀI NÉT VỀ TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ

  Làng Đông Hồ tên Nôm là làng Mái, tên chữ cổ là làng Đông Mại, (nay thuộc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nổi tiếng về nghề làm hàng mã và nghề làm tranh.

  Xem tiếp »

 • VĂN HÓA LÀNG XÃ CỦA NGƯỜI VIỆT

  Làng của người Việt là một khối dân cư ở nông thôn, có địa vực, cơ sở hạ tầng, cơ cấu tổ chức, phong tục tập quán, tâm lý, quan niệm, tính cách và “hương âm”; “thổ ngữ” riêng, hoàn chỉnh và khá ổn định trong quá trình lịch sử. Làng cũng là một đơn vị cư trú do dòng họ tự nguyện lập nên, chẳng hạn: Đặng Xá, Đỗ Xá, Niềm Xá, Đông Xá, Lê Xá, Dương Xá, Trần Xá…

  Xem tiếp »

 • TIM HIỂU MỘT SỐ ĐIỂN CỐ VĂN HỌC TRONG LỜI CA QUAN HỌ

  Dân ca quan họ truyền thống là loại dân ca trữ tình không dùng nhạc đệm. Có người gọi là thể loại hát thơ, vì hầu hết nội dung các bài hát của dân ca quan họ là những bài thơ và ca dao. Thơ ca của người xưa thường dùng nhiều điển cố.

  Xem tiếp »

 • Họp hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

  Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2019 tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh diễn ra cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh - giá trị, vai trò, ý nghĩa, tiềm năng và việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” .

  Xem tiếp »

 • TÍN NGƯỠNG CỦA NGƯỜI VIỆT

  Tín ngưỡng là niềm tin của con người vào những hiện tượng mang tính chất huyền bí trong thế giới siêu nhiên. Các hoạt động hướng tới những hiện tượng đó tạo nên văn hóa tâm linh, một lĩnh vực văn hóa tạo nên bản sắc của mỗi tộc người, mỗi cộng đồng.

  Xem tiếp »

 • XU HƯỚNG NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO THỜI LÝ- TRẦN

  Vào khoảng thế kỷ III Đạo Phật đã có mặt ở nước ta và phát triển khá mạnh mẽ xung quanh thủ phủ Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh). Đây là một trung tâm Phật giáo lớn ở nước ta vào thời kỳ đó, (có sớm hơn Lạc Dương và Bành Thành- hai trung tâm Phật giáo lớn ở Trung Quốc). Nhiều tăng ni người Ấn Độ như Khâu Đà La, Chi Cương Lương, Chi Tăng Hộ…đã đến vùng Dâu xây dựng chùa và trụ trì ở đó. Đầu thế kỷ VI nhà sư Vinitaruci (Tì Ni Đa Lưu Chi) người Ấn Độ sang nước ta lập ra thiền phái Mật tông, dung hội đạo Phật - với tín ngưỡng thờ Mẫu (một tín ngưỡng bản địa), đó là Tứ Pháp (gồm Pháp Vân/ Thần mây; Pháp Vũ/ Thần mưa; Pháp Lôi/ Thần sấm; Pháp Điện/ Thần chớp) được đông đảo Phật tử tin theo.

  Xem tiếp »

 • HỘI THẢO KHOA HỌC “GIÁ TRỊ MỘC BẢN HẢI THƯỢNG Y TÔNG TÂM LĨNH GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY”

  Sáng nay (10/5/2018), Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Giá trị mộc bản Hải Thượng y tông tâm lĩnh, giải pháp bảo tồn và phát huy”.

  Xem tiếp »

 • ĐỘC ĐÁO DI SẢN MỘC BẢN “Y TÔNG TÂM LĨNH”

  Bảo tàng Bắc Ninh hiện đang trưng bày di sản mộc bản quý giá về cuốn sách thuốc Y tông tâm lĩnh của đại danh y Lê Hữu Trác.

  Xem tiếp »