Cơ cấu tổ chức

Gồm Ban lãnh đạo và 2 phòng chức năng

I. Ban lãnh đạo:

1. Giám đốc: Nguyễn Thị Trọng

Điện thoại cơ quan: 0222.3823130;

Di động: 0943.908.432

2. Phó Giám đốc: Đỗ Thị Thủy

Điện thoại cơ quan: 0222.3854061;

Di Động: 0982.810.825

3. Phó Giám đốc: Vũ Viết Truyền

Điện thoại cơ quan: 0222.3875208;

Di động: 0912.650.556

II. Các phòng chức năng:

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp 

Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Minh

Điện thoại cơ quan: 0222.2211537;

Di động: 0963305539

2. Phòng Nghiệp vụ

Trưởng phòng: Kiều Thị Thơm

Điện thoại cơ quan: 0222.3875096; 0222.3822622

Di động: 0346264677

 

Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website