Giới thiệu chung

Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập theo Quyết định số 112/UB, ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

     Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập theo Quyết định số 112/UB, ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Năm 1999, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh được xếp hạng Hạng III, năm 2012 được xếp Hạng II trong hệ thống bảo tàng Việt Nam.

     Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đặt tại số 02 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh với tổng diện tích hơn 22.000 m2. Hiện nay cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh gồm Ban lãnh đạo (Giám đốc và 02 Phó giám đốc) và 2 phòng chức năng (Hành chính-Tổng hợp; Nghiệp vụ) với tổng số 24 viên chức và lao động hợp đồng. Phần lớn viên chức trong độ tuổi trẻ, có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

    Kể từ khi thành lập cho đến nay, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh luôn được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh; sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chuyên môn nghiệp vụ và đã đạt được một số kết quả tiêu biểu: xuất bản được 10 đầu sách, tái bản chỉnh sửa bổ sung 2 đầu sách, thực hiện 07 đề tài khoa học cấp tỉnh, tổ chức 08 cuộc thám sát khảo cổ học, tổ chức 58 cuộc trưng bày, triển lãm chuyên đề tại bảo tàng và lưu động tại các địa phương, đón tiếp hơn 500 nghìn lượt khách tham quan; đặc biệt công tác sưu tầm tài liệu hiện vật được quan tâm nên tổng số tài liệu hiện vật trong kho bảo tàng hiện lên tới gần 22 nghìn tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều cổ vật quý hiếm, độc đáo.

    Với vị trí thuận lợi, cơ sở vật chất đồng bộ, có nhiều cố gắng trong các hoạt động, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đang từng bước đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham quan học tập của công chúng về di sản văn hóa, là điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến Bắc Ninh.

Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website