Lá cờ “Quân dân một lòng tiêu diệt quân địch” Hồ Chủ tịch tặng thưởng cho quân và dân Bắc Ninh năm 1952

        Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công không được bao lâu, thực dân Pháp âm mưu quay lại xâm lược nước ta. Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. “Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng với quân dân cả nước đã ra sức thi đua yêu nước, đẩy mạnh vừa sản xuất vừa chiến đấu góp phần vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954).

        Hiện nay, trong trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bảo tàng Bắc Ninh đang trưng bày và giới thiệu tới đông đảo công chúng nhiều tài liệu, hiện vật phản ánh những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân dân tỉnh Bắc Ninh trong cuộc kháng chiến chống Pháp; đặc biệt là một số phần thưởng cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng cho quân và dân tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ này. Tiêu biểu là Lá cờ đỏ, sao vàng thêu dòng chữ “Quân dân một lòng tiêu diệt quân địch”. Lá cờ có hình chữ nhật, dài 86cm và rộng 60cm, ba cạnh có tua rua màu vàng, nền đỏ. Phía trên có dòng chữ “Quân dân một lòng tiêu diệt quân địch” hình vòng cung, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh, phía dưới là dòng chữ “Hồ Chủ tịch tặng thưởng”.

Lá cờ “Quân dân một lòng tiêu diệt quân địch” Hồ Chủ tịch tặng thưởng cho quân và dân Bắc Ninh năm 1952

        Lá cờ là phần thưởng cao quý Chủ tịch Hồ tịch Hồ Chí Minh tặng cho Bộ đội địa phương và dân quân du kích tỉnh Bắc Ninh vào tháng 4 năm 1952 vì có “thành tích khá” trong việc phá tề, trừ gian; lập và mở được nhiều khu căn cứ rộng lớn, giải phóng hàng triệu đồng bào; phối hợp anh dũng chiến đấu, tiêu diệt sinh lực địch và nhiều vị trí quan trọng của địch; kêu gọi ngụy binh quay về với Chính phủ… đóng góp lớn vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cùng với Lá cờ, 10 huy hiệu Hồ Chí Minh tặng thưởng cho các chiến sĩ có thành tích cao nhất, còn có bức thư của Hồ Chủ tịch khen ngợi, căn dặn bộ đội địa phương và dân quân du kích tỉnh Bắc Ninh. Nguyên văn bức thư như sau:

Hồ Chủ tịch gửi bộ đội địa phương và dân quân du kích Bắc Ninh

 “Nhận được báo cáo biết rằng, các chú luôn luôn cố gắng và có thành tích khá, nên bác rất vui lòng thay mặt Chính phủ thưởng toàn đoàn một lá cờ và 10 huy chương thì do đoàn theo cách dân chủ tặng cho 10 chú có công nhất trong đoàn. Ngoài những lời Bác đã dặn trước kia, Bác dặn thêm các chú: Bám chặt dân, giúp đỡ dân, dựa vào dân. Không sợ địch, không khinh địch, tiêu diệt địch. Đó là con đường tất thắng. Bác mong các chú luôn tiến bộ và chờ nhiều báo cáo thắng trận của các chú.

Chào thân ái và quyết thắng

4/1952

Hồ Chí Minh.

        Sau khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Lá cờ và gửi thư khen ngợi. Vào ngày 25/5/1952, Lễ trao cờ và huy hiệu cho quân dân Bắc Ninh diễn ra long trọng và đã được Bản tin số 58 Ty Tuyên truyền và Văn nghệ Bắc Ninh ngày 12/6/1952 đăng tin như sau: “…Đến dự buổi lễ có đủ đại biểu các ngành quân dân chính trong tỉnh… Ông Phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Bắc Ninh trao Lá cờ danh dự “Quân dân một lòng tiêu diệt quân địch” cho quân dân tỉnh Bắc Ninh, 10 huy hiệu Hồ Chí Minh và giấy khen cho các chiến sĩ, các đơn vị và các địa phương có thành tích nhất. Các chiến sĩ đã thay mặt cho các đơn vị và các địa phương lên đón cờ và huy hiệu, tỏ lòng biết ơn vô cùng Hồ Chủ tịch và phát biểu: “Sở dĩ quân dân tỉnh ta được vinh dự vẻ vang này là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Hồ Chủ tịch, Chính  phủ, Đảng Lao động Việt Nam, Mặt trận. Một phần nữa là vì quân dân tỉnh ta đã căm thù giặc yêu nước, đoàn kết, vượt mọi khó khăn và chiến đấu anh dũng”. Cuối cùng các đại biểu đều hứa: Nguyện quyết tâm thực hiện lời Hồ Chủ tịch trên lá cờ: QUÂN DÂN MỘT LÒNG TIÊU DIỆT QUÂN ĐỊCH”. Hiện nay, Bảo tàng cũng đang trưng bày và giới thiệu về Bản tin này cùng với Lá cờ trong trưng bày chuyên đề.


Bản tin của Ty tuyền truyền và  Văn nghệ Bắc Ninh ngày 12/6/1952 đăng tin về Lễ trao cờ và huy hiệu của Hồ Chủ Tịch cho quân dân Bắc Ninh ngày 25/5/1952

        Lá cờ “Quân dân một lòng tiêu diệt quân địch” là một trong những hiện vật có giá trị lớn về mặt lịch sử phản ánh thành tích vẻ vang của quân và dân tỉnh Bắc Ninh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, thể hiện sự quan tâm, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp quân và dân tỉnh Bắc Ninh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cách mạng. Việc trưng bày và giới thiệu về Lá cờ sẽ giúp cho đông đảo du khách đến tham quan Bảo tàng hiểu rõ hơn về truyền thống yêu nước, cách mạng của cha ông ta trong lịch sử, qua đó tiếp tục bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đoàn viên thanh niên Trường trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh nghe thuyết minh về Lá cờ “Quân dân một lòng tiêu diệt quân địch” trong trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh”

Ngày đăng: 30-06-2023
Phòng Nghiệp vụ

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website