Họp hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2019 tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh diễn ra cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh - giá trị, vai trò, ý nghĩa, tiềm năng và việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” .

 

Về dự cuộc họp có Ông Nguyễn Bá Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng. Ông Nguyễn Minh Tân – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng. Ông Lê Xuân Tâm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên. Ủy viên phản biện gồm: ông Nguyễn Hữu Toàn – nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Tiến sĩ Trần Đức Nguyên – Phó Trưởng khoa Di sản – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáp – Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Vũ Viết Truyền – Phó Giám đốc Bảo tàng, đại diện cơ quan chủ trì đề tài cùng các thành viên trong ban thực hiện đề tài khoa học.

Thạc sĩ Đỗ Thị Thủy thay mặt ban thực hiện đề tài trình bày tóm tắt kết quả đề tài “Di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh – giá trị, vai trò, ý nghĩa, tiềm năng và việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Sau khi nghe Báo cáo các thành viên Hội đồng đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng sát thực nhằm bổ sung thêm giá trị và ý nghĩa của việc thực hiện đề tài khoa học trong giai đoạn hiện nay. Ban thực hiện đề tài tiếp thu và điều chỉnh bổ sung theo ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng.

Kết thúc cuộc họp toàn bộ thành viên trong Hội đồng đã tiến hành chấm điểm đánh giá kết quả đề tài đạt loại khá với số điểm 84,3.

Ngày đăng: 24-09-2019
Phòng Nghiên cứu – Sưu tầm

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website