BẢO TÀNG BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

Được sự cho phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh, ngày 29/9/2021 tại khách sạn Kinh Bắc, Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị di sản văn hóa chùa tháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa chùa tháp trong đời sống xã hội đương đại”. Đến tham dự Hội thảo khoa học có đông đảo các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà quản lý, các đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương và địa phương như: Ban Tôn giáo Chính phủ, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Ban Trị sự giáo Hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện nhà sư trụ trì ( Thượng tọa, Đại đức, tăng, ni) các di tích chùa tháp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; cùng các đại biểu lãnh đạo các đơn vị của Sở VHTTDL như: Văn phòng Sở VHTTDL tỉnh, Ban quản lý di tích tỉnh, Thư viện tỉnh, Trường TCVHNT tỉnh; Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; đại biểu UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và toàn bộ viên chức của Bảo tàng.

Ban Tổ chức nhận được 27 tham luận khoa học, nội dung tập trung vào 2 chủ đề chính: (1) Nguồn gốc lịch sử và giá trị di sản văn hóa chùa tháp tỉnh Bắc Ninh . (2) Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa chùa tháp tỉnh Bắc Ninh. Ngoài những tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội thảo, các đại biểu còn được nghe nhiều ý kiến trao đổi, phân tích, đánh giá các giá trị của di sản văn hóa chùa tháp và thực trạng công tác quản lý nhà nước về di sản chùa tháp về mọi mặt như: công tác thống kê kiểm kê di tích, xếp hạng di tích, quy hoạch trùng tu tôn tạo di tích, bảo vệ đất đai cảnh quan môi trường di tích, bảo vệ tài liệu cổ vật di tích, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và lễ hội tại di tích chùa tháp…), đặc biệt những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa chùa tháp tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thiết thực, hữu hiệu nhằm tham vấn với các cấp có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn và cộng đồng nhân dân các địa phương có di sản chùa tháp tiếp tục làm tốt hơn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa chùa tháp trong đời sống xã hội hiện nay.

Hội thảo khoa học đã thành công tốt đẹp và đã tuân thủ nghiêm túc các quy định trong việc phòng chống Covid-19 tại văn bản số 2993/UBND-KGVX ngày 19/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thảo: 

Bà Nguyễn Thị Trọng- Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh khai mạc tại Hội thảo

Th.s Đỗ Thị Thủy – PGĐ Bảo tàng Bắc Ninh đọc báo cáo đề dẫn Hội thảo

Ông Nguyễn An Ly – Cục trưởng cục Thi hành án tỉnh Bắc Ninh  tham luận tại Hội thảo

 

Ngày đăng: 15-10-2021
Bảo tàng Bắc Ninh

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website