GIỚI THIỆU SÁCH “DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TỈNH BẮC NINH”

Năm 2013, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tái bản cuốn sách “Di tích lịch sử văn hóa tỉnh Bắc Ninh” dày 846 trang, khổ 16cm x 24cm.

Sách “Di tích lịch sử- văn hóa tỉnh Bắc Ninh” xuất bản năm 2013

Nội dung cuốn sách bao gồm hai phần:

– Phần nội dung chính giới thiệu toàn bộ các di tích lịch sử văn hoá tỉnh Bắc Ninh theo địa danh, địa giới hành chính của các huyện, thị xã, thành phố hiện nay.

– Phần phụ lục gồm: ảnh chụp các di tích, di vật tiêu biểu nhằm minh hoạ cho một số di tích điển hình trong tỉnh. Danh sách di tích phản ánh về truyền thống hiếu học, khoa bảng và các xứ, họ đạo thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình tái bản cuốn sách “Di tích lịch sử văn hoá tỉnh Bắc Ninh”, Ban biên tập đã sử dụng tư liệu điều tra, nghiên cứu khảo sát trực tiếp tại các địa phương trong tỉnh là chủ yếu, kết hợp với tư liệu lưu trữ của Bảo tàng và các cơ quan chuyên môn tại tỉnh Bắc Ninh, tư liệu lưu trữ của các cơ quan Trung ương như: Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện nghiên cứu Hán Nôm, Viện Khảo cổ học…

Thông qua nội dung cuốn sách này, người đọc tiếp thu được nhiều lượng thông tin khác nhau, đặc biệt đối với các di tích thờ thần, thành hoàng làng hiện đã bị mất tư liệu gốc như thần tích, sắc phong… Cuốn sách là cẩm nang quan trọng giúp các địa phương bị mất tài liệu gốc có phương hướng tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm nguồn tư liệu được đầy đủ và chính xác hơn đưa về lưu giữ và bảo quản tại di tích.

Trân trọng giới thiệu tới quý vị bạn đọc!

Ngày đăng: 04-07-2019
Phòng Nghiên cứu – sưu tầm.

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website