GIỚI THIỆU SÁCH “BẢO VẬT QUỐC GIA TỈNH BẮC NINH”

Bảo vật quốc gia là những hiện vật có giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử được Nhà nước Việt Nam bảo vệ và bảo quản theo chế độ riêng biệt. Việc công nhận danh hiệu Bảo vật quốc gia phải do chính Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia. Đây là những hiện vật độc đáo thể hiện bề dày lịch sử và truyền thống văn hiến lâu đời của dân tộc Việt Nam.

 

Năm 2018, Bảo tàng Bắc Ninh biên soạn và xuất bản cuốn sách “Bảo vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh” dày 148 trang, khổ 22cm x 24cm.

Bảo vật quốc gia là những hiện vật có giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử được Nhà nước Việt Nam bảo vệ và bảo quản theo chế độ riêng biệt. Việc công nhận danh hiệu Bảo vật quốc gia phải do chính Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia. Đây là những hiện vật độc đáo thể hiện bề dày lịch sử và truyền thống văn hiến lâu đời của dân tộc Việt Nam.

Qua 6 đợt xét duyệt, cả nước có tổng số 142 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia, trong đó riêng Bắc Ninh có 08 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia, số lượng đứng thứ 3, chiếm tỷ lệ 17,75% cả nước (sau Hà Nội có 49 hiện vật, nhóm hiện vật và Thành phố Hồ Chí Minh có 14 hiện vật, nhóm hiện vật).

Kế thừa cuốn sách “Hiện vật tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh” xuất bản năm 2009, Bảo tàng Bắc Ninh, nghiên cứu biên soạn xuất bản ấn phẩm “Bảo vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh”. Mặc dù vẫn còn những vấn đề phải bàn, song cuốn sách đã khái quát được nội dung cơ bản hồ sơ khoa học 08 hiện vật, nhóm hiện vật là Bảo vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh.

Phần khảo tả hiện vật ngắn gọn, súc tích đã nêu bật được những nét độc đáo, tiêu biểu của các bảo vật. Ấn phẩm đã dành nội dung luận giải các giá trị của mỗi bảo vật từ các góc nhìn lịch sử, văn hóa, mỹ thuật… ngoài ra, đặc điểm riêng biệt của ấn phẩm là phần ảnh minh họa, thể hiện sự dày công sưu tầm, nghiên cứu để có những hình ảnh đẹp, sinh động, kết hợp giữa ngôn ngữ văn tự và ngôn ngữ hình ảnh giúp độc giả có được cái nhìn trực quan, sinh động đối với mỗi bảo vật quốc gia.

Hy vọng đây sẽ là cẩm nang cho các nhà nghiên cứu về di sản văn hóa vùng đất Bắc Ninh – Kinh Bắc văn hiến.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Ngày đăng: 17-06-2019
Phòng Nghiên cứu sưu tầm.

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website