TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH”

       Thực hiện văn bản số 1914/BVHTTDL - DSVH ngày 2/6/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tổ chức trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh” nhằm giới thiệu, tuyên truyền, giáo dục về tấm gương yêu nước cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời góp phần vào việc bảo tồn và và phát huy giá trị di sản văn hóa quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của nước ta.

        Thời gian khai mạc: ngày 28/4/2023 (thứ Sáu)

        Thời gian trưng bày: từ 28/4 đến tháng 10/2023

        Kính mời quý khách đến tham quan!

Ngày đăng: 27-04-2023
Phòng Nghiệp vụ

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website