TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ- SỨC MẠNH VIỆT NAM- TẦM VÓC THỜI ĐẠI”

       Thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 19/3/2024 của Tỉnh ủy Bắc Ninh; Văn bản số 950 /UBND-KGVX ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024); Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Bảo tàng tỉnh tổ chức Trưng bày chuyên đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ- Sức mạnh Việt Nam- Tầm vóc thời đại”.

       Trưng bày sẽ giới thiệu đến công chúng về những trang sử hào hùng nhất của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng ta lãnh đạo, khẳng định giá trị và ý nghĩa to lớn mang tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ.

        Trưng bày chuyên đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ- Sức mạnh Việt Nam- Tầm vóc thời đạivới gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, được chia thành 3 phần:

        Phần 1: Thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta và cuộc kháng chiến chống Pháp “toàn dân, toàn diện, trường kỳ”: Nội dung giới thiệu khái quát những chủ trương, đường lối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ”; hình ảnh những ngày đầu quân và dân cả nước chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược; những chiến dịch tiêu biểu: chiến dịch Việt Bắc thu- đông năm 1947, chiến dịch Biên Giới năm 1950, chiến dịch Trần Hưng Đạo (1950 -1951), chiến dịch Thượng Lào năm 1953…

        Phần 2: Chiến thắng Điện Biên Phủ- Sức mạnh Việt Nam- Tầm vóc thời đại: Nội dung giới thiệu những âm mưu, hành động của thực dân Pháp và chủ trương, phương án tác chiến của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trận đánh tại một số cứ điểm tiêu biểu, những đóng góp của quân và dân cả nước, một số tấm gương anh hùng tiêu biểu… đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

        Phần 3: Bắc Ninh trong kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ: Nội dung khắc họa về những hình ảnh tiêu biểu về Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bắc Ninh trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, đã đóng góp vô cùng to lớn về sức người và sức của, đồng thời chiến đấu kiên cường, bất khuất đánh bại các trận càn quét, khủng bố tàn bạo của quân địch, góp phần không nhỏ vào chiến thắng Điện Biên Phủ.

        Trưng bày sẽ diễn ra từ ngày 03/5/2024 đến hết tháng 8/2024. Khai mạc vào 8h30 phút ngày 03/5/2024 tại Bảo tàng Bắc Ninh.

Ngày đăng: 27-04-2024
Nguyễn Thị Lan Anh (Phòng Nghiệp vụ)

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website