HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BẢO TÀNG

Sáng ngày 16/12/2019, Hội đồng Khoa học Bảo tàng Bắc Ninh đã tổ chức họp, báo cáo hiện vật sưu tầm, chuyển nhượng, hiến tặng và chuyển giao năm 2019 để giám định, thẩm định giá trị hiện vật, đảm bảo tính khoa học của hiện vật. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Trọng - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì cùng một số đồng chí thuộc các phòng ban chuyên môn là thành viên Hội đồng.

 

Cuộc họp đã thông qua 156 hiện vật (trong đó 95 hiện vật sưu tầm thường xuyên 6 tháng cuối năm 2019, 61 hiện vật khai quật khảo cổ học tại khu di chỉ thành Luy Lâu thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Toàn bộ số hiện vật thông qua hội đồng khoa học lần này phong phú, đa dạng về thể loại, chất liệu có niên đại chế tác trải dài từ thời Hán đến thế kỷ XX. Tiêu biểu như: nhóm hiện vật gốm, sứ niên đại từ thời Hán đến Lê, Nguyễn (vò, lọ, bát, đĩa, lon sành…); hiện vật kháng chiến chống Pháp – Mỹ (mã tấu, bi đông, ăng gô, chăn dù, hộp đựng đạn, cà mèn, dao cạo dâu…); hiện vật thời kỳ bao cấp (áo dài, bát đĩa, tiền 2 đồng, 5 đồng, thẻ xã viên, sổ mua lương thực…); đặc biệt có 55 hiện vật giá trị do Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Bắc Ninh hiến tặng.

Kết thúc cuộc họp toàn bộ các thành viên trong Hội đồng khoa học Bảo tàng thống nhất đưa ra kết luận tất cả 156 hiện vật đều có đủ tiêu chí nhập kho cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày giới thiệu tới công chúng khách tham quan tại Bảo tàng.

Ngày đăng: 15-01-2020
Phòng Nghiên cứu sưu tầm

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website