HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BẢO TÀNG

Chiều ngày 30/11/2020 tại phòng họp Bảo tàng tỉnh, Hội đồng khoa học Bảo tàng tiến hành họp do đồng chí Nguyễn Thị Trọng - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

 

Cuộc họp đã thông qua 160 hiện vật sưu tầm thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020. Toàn bộ số hiện vật thông qua hội đồng khoa học lần này phong phú, đa dạng về thể loại, chất liệu có niên đại chế tác trải dài từ thời Hán đến thế kỷ XX. Tiêu biểu như: Ang gốm thời Hán, nồi gốm Đương Xá (thế kỷ IX – X), vò gốm thời Lê Sơ (thế kỷ XV); hiện vật kháng chiến chống Pháp (giấy khai sinh, tiền 100 bạc Đông Dương, xẻng, kéo, đèn pin của đội quân Thành Bắc dùng để đào hố chôn mìn và cắt dây điện thoại làm mất liên lạc của giặc Pháp giai đoạn 1946 – 1954); hiện vật kháng chiến chống Mỹ do Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Bắc Ninh, Hội Cựu chiến binh sư đoàn 308 đại đoàn quân tiên phong khu vực Quế Võ hiến tặng (bi đông, ăng gô, màn, tăng võng, thắt lưng, vỏ chăn dù, khay, dĩa, lược, ống cóng, bao đựng xẻng, ba lô…); nhóm hiện vật thời kỳ bao cấp (tiền 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, sổ mua lương thực, phiếu mua lương thực, phiếu mua phân, phiếu mua lợn, thiệp mời đám cưới, tem thuế, quạt con cóc, đồng hồ, bật lửa…); hiện vật làng nghề sản xuất giấy dó truyền thống Đống Cao (bào, đòn kéo, ván buông giấy, khuôn liềm seo, chổi quét, cối, dao, giá đãi gió…); hiện vật phản ánh về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2001 – 2005, lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020 (cặp số, hộp bút, phù hiệu…). Đặc biệt là bộ sưu tập trang phục hầu đồng (21 bộ) phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu và trưng bày giới thiệu về Tín ngưỡng thờ Mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Kết thúc cuộc họp toàn bộ các thành viên trong Hội đồng khoa học Bảo tàng thống nhất đưa ra kết luận 142 hiện vật có đủ tiêu chí nhập kho cơ sở, 18 hiện vật làm tài liệu khoa học phụ tham khảo.

Ngày đăng: 10-12-2020
Phòng Nghiên cứu sưu tầm

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website