HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BẢO TÀNG TỈNH BẮC NINH

Sáng ngày 11/11/2022, Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tiến hành họp thẩm định, xét duyệt hiện vật nhập kho cơ sở bảo tàng qua công tác sưu tầm thường xuyên năm 2022 của phòng Nghiệp vụ. Chủ trì hội nghị là bà Nguyễn Thị Trọng- Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh.
Tại hội nghị, Hội đồng nghe Phòng nghiệp vụ báo cáo, thông qua hồ sơ 202 hiện vật với 05 nhóm gồm:
1. Nhóm hiện vật khai quật khảo cổ học di chỉ Luy Lâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành năm 2015 do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia bàn giao ngày 1/7/2022 gồm 49 hiện vật;
2. Nhóm hiện vật do thân nhân nhà khảo cổ học Nishimura bàn giao năm 2021 gồm 31 hiện vật;
3. Nhóm hiện vật do các nhà sưu tập cổ vật tư nhân hiến tặng Bảo tàng nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập gồm 54 hiện vật;
4. Nhóm hiện vật sưu tầm thường xuyên năm 2022 gồm 59 hiện vật;
5. Nhóm hiện vật Quan họ của Nghệ nhân nhân dân Trần Thị Phụng (khu Viêm Xá, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh) hiến tặng gồm 09 hiện vật.
Các thành viên trong Hội đồng tiến hành thảo luận, thẩm định niên đại, đánh giá về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của từng hiện vật theo các tiêu chí quy định tại Điều 4 Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Kết thúc cuộc họp toàn thể thành viên Hội đồng khoa học thống nhất nhập kho 157 hiện vật đủ tiêu chí để lưu trữ, bảo quản nhập kho cơ sở Bảo tàng.

Toàn cảnh hội nghị

Một số hiện vật được thông qua tại hội nghị

Ngày đăng: 14-11-2022
Phòng Nghiệp vụ

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website