BẢO TÀNG BẮC NINH TIẾP NHẬN TÀI LIỆU HIỆN VẬT HIẾN TẶNG

       Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh là nơi sưu tầm, lưu giữ, bảo quản và phát huy những giá trị di sản văn hoá của quê hương Bắc Ninh. Ngoài những hiện vật được sưu tầm và do các cơ quan chức năng bàn giao, Bảo tàng Bắc Ninh cũng đã tiếp nhận nhiều hiện vật do các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, những nhà sưu tập tư nhân, các gia tộc và các cá nhân hiến tặng.

       Trong tháng 12 năm 2022, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận nhiều tài liệu hiện vật quý do Chính quyền thôn Đông Cao, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình; Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 4 trực thuộc Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam và Đội TNXP N297 Đề Thám Hà Bắc trao tặng, bao gồm:

        - 01 Bát hương đồng thế kỷ XIX - XX ở chùa Đông Cao, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình.

        - 01 Mõ gỗ thời Nguyễn ở chùa Đông Cao, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình.

       - 01 Tàu sắt rà phá bom từ trường không người lái T5A sản xuất năm 1972 dùng để rà phá bom từ trường trên sông Đuống (đoạn Chi Nhị - Đào Viên) từ  năm 1972 đến năm 1975.

        - 01 Lá cờ truyền thống của Tỉnh Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Hà Bắc trao tặng Đội TNXP N297 Đề Thám mang dòng chữ “hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu thắng lợi” (hiện vật phục chế theo tỉ lệ 1:1 lá cờ đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang).

        - 01 Lá cờ truyền thống của Bộ Tư lệnh Đoàn 559 tặng Đội TNXP N297 Đề Thám Hà Bắc đơn vi dẫn đầu làm nhiệm vụ mở đường 3 năm 1972 - 1975 (hiện vật phục chế theo tỉ lệ 1:1 lá cờ đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang).

        - 01 Bằng Quyết định số 211/QĐ-CTN ngày 22/02/2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đội TNXP N297 Đề Thám Hà Bắc 193 - 559 (hiện vật phục chế theo tỉ lệ 1:1 lá cờ đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang).

        - 01 Cờ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đội TNXP N297 Đề Thám Hà Bắc 193 - 559 (hiện vật phục chế theo tỉ lệ 1:1 lá cờ đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang).

        - 01 Lá cờ truyền thống của Đội TNXP N297 Đề Thám Hà Bắc 193 - 559 (hiện vật phục chế theo tỉ lệ 1:1 lá cờ đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang).

        - 01 Ảnh tư liệu truyền thống Đội TNXP N297 Đề Thám Hà Bắc 193 - 559 gặp mặt truyền thống đơn vị 50 năm  (1972 - 2022).

        - 01 Ảnh tư liệu Cựu TNXP N297 Đề Thám Hà Bắc 193 - 559 giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Yên Dũng.

        Đây là những hiện vật vô cùng giá trị phản ánh về di sản văn hóa Phật giáo và truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân Bắc Ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh trân trọng và ghi nhận việc làm thiết thực, ý nghĩa của Chính quyền thôn Đông Cao, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình; Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số Đội TNXP N297 Đề Thám Hà Bắc trong việc hiến tặng tài liệu hiện vật cho Bảo tàng tỉnh, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của quê hương Bắc Ninh.

Bà Nguyễn Thị Trọng, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận hiện vật do Đội TNXP N297 Đề Thám Hà Bắc trao tặng ngày 26/12/2022

Chính quyền nhân dân thôn Đông Cao, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh ngày 20/12/2022

Tàu T5A do Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 4 trực thuộc Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam hiến tặng Bảo tàng

Ngày đăng: 10-01-2023
Phòng Nghiệp vụ

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website