Dòng họ Nguyễn Đức hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Bắc Ninh

Dòng họ Nguyễn Đức hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Bắc Ninh

Ngày 19-7, tại Bảo tàng tỉnh, Gia tộc dòng họ Nguyễn Đức phối hợp với Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức lễ cắt băng khánh thành và trao nhận Bia đề danh 22 vị quận công họ Nguyễn Đức.

Lễ cắt băng khánh thành tấm bia đá đề danh 22 vị quận công tại Bảo tàng tỉnh.

Họ Nguyễn Đức là gia tộc lớn ở Bắc Ninh-Kinh Bắc, gốc ở thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ sau phát triển, định cư ở nhiều vùng trong và ngoài nước. Gia tộc có 22 vị quận công, 2 vị tạo sĩ, 5 vị được ban hôn lấy quận chúa, 3 vị được truy phong tước đại vương và 76 tước hầu. Thời Lê Trung Hưng, họ Nguyễn Đức được liệt vào hàng danh gia vọng tộc.

 Từ kết quả nghiên cứu thực tế tại các địa phương cùng những căn cứ khoa học tại Hội thảo“Truyền thống võ lược tỉnh Bắc Ninh và Công tác giáo dục lịch sử trong xã hội đương đại”, gia tộc Nguyễn Đức mà trực tiếp là con cháu của các chi họ Nguyễn Đức đang công tác và sinh sống ở thành phố Bắc Ninh đã đóng góp kinh phí dựng khắc bia đá đề danh 22 vị quận công họ Nguyễn Đức để hiến tặng Bảo tàng Bắc Ninh nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến công chúng trong và ngoài tỉnh về truyền thống văn tài-võ lược của gia tộc.

Ngày đăng: 15-03-2017
Tin, ảnh: T.Cẩm

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website