HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BẢO TÀNG

Sáng ngày 14/6/2019 tại phòng họp Bảo tàng tỉnh, Hội đồng khoa học Bảo tàng tiến hành họp do đồng chí Nguyễn Thị Trọng - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì.

 

Cuộc họp đã thông qua 99 hiện vật (trong đó 66 hiện vật sưu tầm thường xuyên, 33 hiện vật khai quật khảo cổ học tại khu di chỉ thành Luy Lâu thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Toàn bộ số hiện vật thông qua hội đồng khoa học lần này phong phú, đa dạng về thể loại, chất liệu có niên đại chế tác trải dài từ thời Hán đến thế kỷ XX. Tiêu biểu như: nhóm hiện vật gốm, sứ niên đại từ thời Hán đến Lê, Nguyễn (vò, lọ, bát, đĩa, thạp, bình vôi, lọ hoa, bát hương…), hiện vật đồng (05kg tiền xu, nồi đồng), hiện vật kháng chiến chống Mỹ (bi đông, ăng gô, chăn dù, hòm đựng đạn, súng cạc bin… đặc biệt có 11 hiện vật giá trị chất liệu gốm, đồng do Hội Sưu tầm- nghiên cứu cổ vật Kinh Bắc hiến tặng trong dịp trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh lần thứ VI” diễn ra vào tháng 2 năm 2019.

Kết thúc cuộc họp toàn bộ các thành viên trong Hội đồng khoa học Bảo tàng thống nhất đưa ra kết luận tất cả 99 hiện vật đều có đủ tiêu chí nhập kho cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày giới thiệu tới công chúng khách tham quan tại Bảo tàng.

Ngày đăng: 17-06-2019
Phòng Nghiên cứu sưu tầm

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website