SƯU TẬP HIỆN VẬT TẠI THÀNH CỔ LUY LÂU TRONG KHO CƠ SỞ BẢO TÀNG

Di tích thành cổ Luy Lâu thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là đô thị vào loại sớm và lớn bậc nhất ở phía Bắc Việt Nam, với số lượng và loại hình di tích, di vật phong phú, đa dạng nhất so với các khu di tích khác trong giai đoạn 10 thế kỷ đầu Công nguyên. Trong suốt quá trình tồn tại, Luy Lâu không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế mà còn là trung tâm văn hóa, tôn giáo với sự du nhập và phát triển của Phật giáo, sự truyền bá chữ Hán và Nho giáo. Do đó, Luy Lâu luôn nổi lên là đối tượng quan trọng hàng đầu đối với việc nghiên cứu giai đoạn lịch sử 10 thế kỉ đầu Công nguyên.

Bảo tàng Bắc Ninh là cơ quan nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị các di vật, cổ vật có giá trị lịch sử văn hóa. Sưu tập hiện vật về văn hóa Luy Lâu tại kho cơ sở Bảo tàng hiện có khá phong phú, bao gồm hơn 400 hiện vật của các lần khai quật khảo cổ học tại khu vực thành Luy Lâu (năm 1986, năm 2000, năm 2001, năm 2008, năm 2012, năm 2014) và các hiện vật do các cán bộ Bảo tàng dày công nghiên cứu sưu tầm, bao gồm các loại: vò, mảnh gốm, đầu ngói ống, ngói, gạch, bát, âu, mảnh khuôn đúc trống đồng….các hiện vật chủ yếu có niên đại từ thế kỷ I đến thế kỷ III.  Đây là các hiện vật có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, minh chứng cho việc thành Luy Lâu trong lịch sử là một trung tâm kinh tế, chính trị của dân tộc ta, đồng thời cũng chứng minh sức sống của văn hóa Việt trong bối cảnh đã có sự tác động của văn hóa Hán.

Ảnh 1: Bình kendi – Hiện vật phát hiện tại Luy Lâu

Ảnh 1: Bình kendi – Hiện vật phát hiện tại Luy Lâu

Ảnh 2: Mảnh khuôn đúc trống đồng – Hiện vật phát hiện tại Luy Lâu

Ảnh 2: Mảnh khuôn đúc trống đồng – Hiện vật phát hiện tại Luy Lâu

Ảnh 3: Đầu ngói ống trang trí mặt hề – Hiện vật phát hiện tại Luy Lâu

Ảnh 3: Đầu ngói ống trang trí mặt hề – Hiện vật phát hiện tại Luy Lâu

Nghiên cứu Luy Lâu cũng chính là góp phần làm rõ một giai đoạn lịch sử quan trọng, nhưng còn mờ tỏ của dân tộc, giai đoạn vốn không chỉ có những cuộc kháng chiến giành độc lập mà còn có những bước phát triển mới về kinh tế chính trị, văn hóa.

Ngày đăng: 28-09-2018
Phòng Kiểm kê - Bảo quản

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website