Khai mạc trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son chói lọi”

Hòa trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân chào mừng xuân Canh Tý và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020), sáng ngày 15/01 /2020, Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức trưng bày chuyên đề “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son chói lọi” và ra mắt không gian trưng bày “Hình tượng người chiến sĩ cách mạng tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đày”.

Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Quang Nam- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch; đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lưu Đình Thực- Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Xuân Cường- Phó trưởng Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Thái Hải Anh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn; cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; lãnh đạo và hội viên Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bắc Ninh; Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh; đoàn viên thanh niên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và các thầy, cô giáo, các em học sinh Trường THPT Hàn Thuyên.

Nội dung trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son chói lọi” gồm 3 chủ đề chính:

Chủ đề 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930): Giới thiệu một số hình ảnh và tài liệu về bối cảnh đất nước và các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, về Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin; sự ra đời của các tổ chức Cộng sản; về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng.

Chủ đề 2: Những mốc son chói lọi: Giới thiệu một số hình ảnh và tài liệu tiêu biểu về những dấu mốc quan trọng và những thành tựu vẻ vang của đất nước d­ưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 90 năm qua, gồm các nội dungĐảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945);  Đảng lãnh đạo công cuộc kháng chiến, kiến quốc và thống nhất đất nước (1945 – 1975); Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc Đổi mới đất nước (từ năm 1976 đến nay).

Chủ đề 3: Những thành tích nổi bật về kinh tế, văn hóa xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Không gian trưng bày “Hình tượng người chiến sĩ cách mạng tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đày” giới thiệu 3 chủ đề: Bắc Ninh quê hương ngàn năm văn hiến và truyền thống yêu nước cách mạng; Những tấm gương người chiến sĩ cách mạng tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đày; và Hoạt động của Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bắc Ninh.

Trưng bày là dịp để chúng ta ôn lại những trang vàng truyền thống kể từ khi Đảng ra đời, tưởng nhớ và tôn vinh tấm gương sáng ngời của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày tỉnh Bắc Ninh, nêu bật những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Qua đó, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, lập trường tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin của đông đảo quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trưng bày dự kiến mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 15/01/2019 đến 20/2/2020.

Một số hình ảnh diễn ra trong buổi lễ khai mạc:

Ngày đăng: 15-01-2020
An Ngọc – Phòng Trưng bày Thuyết minh

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website