TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÊ QUANG ĐẠO (8/8/1921 – 8/8/2021)

Đồng chí Lê Quang Đạo, tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, sinh ngày 8/8/1921 trong một gia đình có truyền thống yêu nước cách mạng, tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là vùng đất giầu truyền thống lịch sử, văn hiến, yêu nước và cách mạng. Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng và đi theo tiếng gọi của Đảng làm cách mạng giải phóng quê hương, đất nước

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Quang Đạo đã cống hiến hết mình vì lý tưởng cách mạng của Đảng là giương cao  ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng chí đã có những cống hiến to lớn trên nhiều lĩnh vực, sớm được Đảng, Nhà nước giao những nhiệm vụ trọng trách như: Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Phúc Yên ( nay là Vĩnh Phúc); Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Bộ Quốc phòng, trực tiếp tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Trưởng ban Khoa giáo Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  Dù ở cương vị nào, đồng chí Lê Quang Đạo cũng hết mình vì công việc, thể hiện là nhà lãnh đạo nhiệt huyết, tài năng, sáng suốt, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo trên nhiều lĩnh vực, Đảng Và Nhà nước đã tặng thưởng cho đồng chí nhiều phần thưởng cao quý như: Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng nhất và nhiều huân huy chương khác.

Đồng chí Lê Quang Đạo người con ưu tú của quê hương, dân tộc, một tấm gương yêu nước cách mạng sáng ngời, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tài năng chủ chốt của Đảng, Nhà nước và Quân đội.  Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo ( 8/8/1921 – 8/8/2021), thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức trưng bày chuyên đề “ Đồng chí Lê Quang Đạo nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam tại Bảo tàng Bắc Ninh (số 2 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh).

 Trưng bày chuyên đề gồm 3 chủ đề  với nội dung như sau:

–  Chủ đề 1: Quê hương, gia đình và thời niên thiếu của đồng chí Lê Quang Đạo, gồm 2 Tiểu đề, với nội dung như sau: Bằng những tài liệu, hiện vật tiêu biểu đã giới thiệu về quê hương và gia đình đồng chí Lê Quang Đạo ở Đình Bảng – Từ Sơn vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng, đã nuôi dưỡng và hun đúc nên tâm hồn, ý chí yêu nước và cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo.

– Chủ đề 2: Đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm 4 Tiểu đề, với nội dung như sau:

  Bằng những tài liệu, hiện vật tiêu biểu đã giới thiệu các thời kỳ hoạt động cách mạng tiêu biểu và những đóng góp lớn lao của đồng chí Lê Quang Đạo trong các lĩnh vực như: Công tác Đảng từ năm 1940 – 1946, với năng lực xuất sắc trong hoạt động cách mạng, đồng chí lê Quang Đạo đã sớm được Trung ương Đảng giao các nhiệm vụ trọng trách làm Bí thư ban Cán sự các tỉnh ( Bắc Ninh, Phúc Yên, Hà Nội, Hà Nội – Hà Đông, Hải Phòng). Công tác Quân đội: 28 năm công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 1950 đến  năm 1978, đồng chí Lê Quang Đạo đã được Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương giao nhiều trọng trách như: Cục Trưởng Cục Tuyên huấn; Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Bộ Quốc phòng; Chính ủy, Bí thư các chiến dịch và trực tiếp tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ như ( Chiến dịch Biên giới, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh, Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào, Chiến dịch Quảng Trị – Thừa Thiên, Chiến dịch Hồ Chí Minh).

Trưng bày đặc biệt nhấn mạnh thời kỳ đồng chí Lê Quang Đạo làm Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Khóa VIII ( 1987 – 1992) là thời kỳ đầu tiên nước ta bước vào sự nghiệp đổi mới: Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí đã chỉ đạo Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1992 và nhiều bộ luật nhằm thể chế hóa đường lối đổi mới của Đảng trên nhiều lĩnh vực, đã góp phần huy động mọi tiềm năng, nguồn lực trong nước và quốc tế để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển toàn diện, mạnh mẽ và bền vững. Trưng bày cũng chú trọng giới thiệu thời kỳ đồng chí Lê Quang Đạo làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 17 năm công tác trong lĩnh vực Mặt trận Tổ Quốc, đồng chí đã đem hết sức lực, trí tuệ, tài năng để góp phần to lớn vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của nước ta.

        -Chủ đề 3: Đồng chí Lê Quang Đạo với quê hương Bắc Ninh, gồm 2 tiểu đề với nội dung như sau: Bằng những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu đã giới thiệu hình ảnh, tình cảm chân thành của đồng chí Lê Quang Đạo với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời giới thiệu  những hình ảnh tiêu biểu về thành tựu của tỉnh Bắc Ninh thể hiện năng động và phát triển trong thời kỳ đổi mới. Trưng bày còn giới thiệu những hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhằm hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo.

           Đặc biệt, để bổ trợ cho phần Trưng bày trong nhà Bảo tàng, Bảo tàng Bắc Ninh còn tổ chức Triển lãm ảnh tại khu vực ngoài trời ( khu vực sân phía cổng chính đường Lý Thái Tổ) với chủ đề “ Đồng chí Lê Quang Đạo người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh với 2 Tiểu đề:  Đồng chí Lê Quang Đạo với Quân đội nhân dân Việt Nam và Đồng chí Lê Quang Đạo với quê hương Bắc Ninh. Triển lãm ảnh được thể hiện trên 20 pano có kích thước (1,50m x 2,50 m) với gần 500 hình ảnh tiêu biểu phản ánh rõ nét về tài năng, đức độ, những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, đặc biệt là những tình cảm nồng hậu của đồng chí với quê hương Bắc Ninh.

         Trưng bày và Triển lãm chuyên đề nêu trên với gần 500 hình ảnh tiêu biểu và trên 200 tài liệu, hiện vật gốc ( được sưu tầm ở Trung ương, địa phương và gia đình đồng chí Lê Quang Đạo) đã giới thiệu đến công chúng về Thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo; đặc biệt nhấn mạnh những cương vị, trọng trách mà đồng chí Lê Quang Đạo đảm nhiệm đã hoàn thành xuất sắc, thể hiện là nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà Nước và Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua Trưng bày và Triển lãm nhằm tôn vinh, tri ân công đức to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo; nhằm phát huy tấm gương yêu nước cách mạng sáng ngời của đồng chí Lê Quang Đạo người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh đối với mọi cán bộ, đảng viên, quân nhân, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Ảnh: Khánh tiết trưng bày chuyên đề “Đồng chí Lê Quang Đạo – Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam” tại Bảo tàng Bắc Ninh

 

Ảnh: Khách tham quan trưng bày chuyên đề “Đồng chí Lê Quang Đạo – Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam” tại Bảo tàng Bắc Ninh

Ảnh: Triển lãm ảnh “Đồng chí Lê Quang Đạo – Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh” tại khuôn viên Bảo tàng Bắc Ninh

Ngày đăng: 05-08-2021
Bảo tàng Bắc Ninh
Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website