Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6

        Ngày Thế giới phòng, chống ma túy còn được gọi với tên tiếng Anh là International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking là ngày 26 tháng 6 hàng năm do Hội nghị Bộ trưởng Liên hợp quốc thành lập nhằm giải quyết các vấn đề về tệ nạn ma túy trong giới trẻ, phòng ngừa nguy cơ lạm dụng ma tuý dẫn đến lây nhiễm HIV/AIDS.

        Để chung sức cùng thế giới giải quyết vấn nạn ma túy, theo Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg  ngày 13/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm Việt Nam lấy tháng 6 là “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ngày 26/6 là “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống ma túy và tác hại của của tệ nạn ma túy để tự phòng, chống làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội. Từng bước đẩy lùi và xóa bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

         Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6), Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tổ chức các hoạt động như: phát động đợt tuyên truyền sâu rộng cho các đảng viên, viên chức, đoàn viên và người lao động trong đơn vị về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp (Ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ…), cần sa và các chất hướng thần mới; Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống ma tuý như Luật phòng chống ma túy, Ngày quốc tế phòng chống ma túy và phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy trên trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook Bảo tàng tạo sự chuyển biến trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma tuývà nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống ma túy trong đời sống xã hội.

         Toàn dân hãy tích cực tham gia vào việc phòng, chống và “Hãy nói không với ma túy”, bài trừ tận gốc tội phạm, tệ nạn ma túy ra khỏi cuộc sống đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân và góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh./.

Ngày đăng: 15-06-2023
Phòng HC - TH

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website