KỶ NIỆM 102 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG ĐẠO (08/8/1921 - 08/8/2023)

Đồng chí Lê Quang Đạo - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

         Đồng chí Lê Quang Đạo- nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, một nhà lãnh đạo đức độ tài năng, đã có cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết về đồng chí Lê Quang Đạo: “Một cán bộ lãnh đạo có đạo đức và tài năng của Đảng và quân đội ta, biết đoàn kết trên dưới, thu phục nhân tâm bằng sự thông tuệ, đúng mực, lịch lãm, cởi mở, dân chủ”,“Con người Lê Quang Đạo là con người trung thực, có tính nguyên tắc cao với tấm lòng nhân hậu, thương yêu đồng chí. Anh làm việc hăng say, có hiệu quả và làm việc đến hơi thở cuối cùng…”.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo chụp ảnh cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đến thăm Cục Tuyên huấn năm 1958

         Hơn sáu thập kỷ hoạt động cách mạng trải dọc thế kỉ XX, trưởng thành theo thắng lợi của cách mạng, từ người đảng viên bình thường đến các cương vị trong trọng trách đứng đầu cơ quan lập pháp của Nhà nước, Mặt trận, trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không chỉ kính trọng phẩm chất chính trị và tài trí của “người cộng sản kiên cường mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính,” mà còn là sự tin cậy đối với một nhân cách lớn - nhân cách Lê Quang Đạo - nhân cách để đồng chí trở thành một nhà lãnh đạo “có uy tín, kiên nghị mà gần gũi thân thương”, với đầy đủ những phẩm chất xứng đáng là một “học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” như Đảng ta đã đánh giá.

         Là một chiến sĩ cộng sản đã hiến dâng trọn đời tranh đấu cho độc lập của dân tộc, tự do cho nhân dân và phấn đấu vì hạnh phúc của mỗi ngư­ời Việt Nam, đồng chí Lê Quang Đạo là tấm gương về ý chí kiên cường với tinh thần tiên phong quả cảm. Nét nổi bật ở đồng chí là niềm tin tất thắng, sự trung thành và sẵn sàng hy sinh quên mình cho lý tưởng của Đảng,vì thắng lợi của cách mạng, vượt qua mọi khốc liệt của chiến tranh, qua mọi thách thức cam go, phức tạp, góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội mới.

         Đồng chí là tấm gương của nhà lãnh đạo tận tuỵ và đầy trách nhiệm trước dân, trước Đảng, trước mọi nhiệm vụ, suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân; tấm gương khiêm tốn, giản dị, liêm khiết, trung thực, chân thành, ghét thói xu nịnh, cơ hội chủ nghĩa, bè phái; tấm gương nói ít làm nhiều, luôn chí công vô tư và đặt lợi ích của Đảng, của dân lên trên hết, trước hết.

        Trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ người chiến sĩ cách mạng hay khi trở thành nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta, đồng chí luôn gần gũi đồng chí, đồng bào và sẵn lòng hào hiệp chia sẻ những khó khăn với tất cả mọi người. Đó là chủ nghĩa nhân văn của một con người mang sẵn trong mình những tố chất để đoàn kết dân tộc, một người cộng sản đầy bản lĩnh, một nhà lãnh đạo thấm nhuần sâu sắc tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Quang Đạo năm 1974

         Đồng chí Lê Quang Đạo là tấm gương để các thế hệ sau mãi mãi tôn vinh và học tập, đó là mẫu mực về thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

        Trên cơ sở tiếp thu truyền thống đạo đức dân tộc, kết tinh những tinh hoa đạo đức nhân loại, khai thác những giá trị đạo đức trong học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, phẩm chất, nhân cách Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Quang Đạo đã xây dựng và lĩnh hội một hệ thống các chuẩn mực đạo đức mới - đạo đức cách mạng. Trong đó, đồng chí xây dựng và thấm nhuần những chuẩn mực đạo đức dành riêng cho mình với tư cách là cán bộ, đảng viên. 

          Trên các cương vị công tác, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng chí Lê Quang Đạo thực sự là một nhà hoạt động thực tiễn và văn hoá xuất sắc. Đồng chí có tâm và có tài- Hai phẩm chất tối cần thiết của người lãnh đạo, quản lý cao cấp.

          Đồng chí có tính nguyên tắc cao, rất chặt chẽ về quan điểm, đường lối, rất kỹ lưỡng về chữ nghĩa, cực kỳ cẩn thận khi thông qua các văn kiện, nhất là các văn kiện liên quan đến các mặt công tác thiết yếu. Trong công việc, đồng chí sống chân thành, trung thực, không định kiến, không áp đặt quan điểm mà cuốn hút, thuyết phục người khác bằng trí tuệ mẫn tiệp và tâm hồn thanh cao, trong sáng, không vụ lợi cá nhân.

          Đồng chí có vốn sống, vốn ngôn ngữ phong phú, tạo cơ sở, tiền đề cho lối diễn đạt trong sáng, phản ánh chiều sâu của trí tuệ và một phong cách tư duy khoa học. Bám sát thực tiễn, đồng chí luôn luôn tìm tòi, phát hiện cái mới, ngay cả khi còn đang như chồi non mới nhú. Đồng chí chủ trương “xây để chống”. Là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền tảng hiểu biết thấu đáo về con người, đồng chí Lê Quang đạo luôn tin ở phẩm chất tốt đẹp của con người, các giá trị làm người chân chính. Mục đích sự nghiệp cách mạng mà đồng chí đeo đuổi không có gì khác hơn là giải phóng con người, trả về cho con người các giá trị làm người để phát huy hết tiềm năng vốn có trong sự nghiệp cao cả, vẻ vang, mang đầy bản chất nhân văn: Xây dựng một xã hội, trong đó, sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện phát triển tự do của tất cả mọi người.

        Là một người lãnh đạo cao cấp, đồng chí Lê Quang Đạo đã bộc lộ những tố chất thật sự nổi bật trong năng lực tư duy đổi mới và sáng tạo. Đồng chí cho rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải nắm cái cơ bản, cái cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phải có tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo. Chỉ có tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo mới vận dụng đúng, phát triển thành công chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình cụ thể của đất nước và của thời đại. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của dân tộc. Đồng chí luôn phê phán lối tư duy bảo thủ, đi theo lối cũ đường mòn, cũng như đấu tranh không khoan nhượng chống lại các biểu hiện tự do chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng. Đồng thời, đồng chí cũng giữ đúng nguyên tắc, vạch trần và chỉ ra không thương tiếc thói suy nghĩ nông cạn, hời hợt trong nghiên cứu lý luận, nhắc nhở những người làm công tác nghiên cứu phải biết đặt lợi ích của nhân dân, của Đảng, của đất nước lên trên hết; nói và viết thế nào để tạo dựng niềm tin vào cuộc sống, chế độ; đánh động lương tri, khuyến khích làm điều thiện, bài trừ cái ác, cái xấu ra khỏi đời sống xã hội chúng ta.

         Những tư chất đó được Lê Quang Đạo áp dụng vào tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Trong toàn bộ hệ thống những chuẩn mực đạo đức cách mạng, nếu “Trung với nước, hiếu với dân” là phẩm chất cơ bản, bao trùm, thì “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” cũng là chuẩn mực trung tâm, cũng là phẩm chất gắn với mọi hoạt động hàng ngày của mọi người. “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” được đồng chí Lê Quang Đạo xem là chuẩn mực trung tâm, là yếu tố quan trọng nhất để “thành người”. Chuẩn mực này được đồng chí đề cập, hiểu và thực hành theo cách hiểu truyền thống nhưng lại mới mẻ đến từng nội dung cụ thể. Ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong công việc, đồng chí Lê Quang Đạo luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo và tính khoa học, chặt chẽ, lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu phấn đấu; không chỉ tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo, quản lý, mà có trách nhiệm tham gia các công việc khác, như công tác Đảng, Công đoàn, Phụ nữ, Thanh niên,… Để công việc đem lại hiệu quả, đồng chí sắp xếp công việc cụ thể, hợp lý trong các khâu, gần gũi, gắn bó với nhân dân, tham gia thực tế, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân. Không chỉ say mê, tận tụy với công việc, mà đồng chí còn biết phát huy sức mạnh của tập thể, nhất là luôn luôn trọng dụng hiền tài trong điều hành, chỉ đạo.

        Đối với người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng chí Lê Quang Đạo luôn có ý thức phấn đấu vươn lên bằng chính khả năng của mình. Không ham được tâng bốc, chỉ có một lòng “ham” đó là ham học, ham làm, ham tiến bộ, đem hết khả năng, nhiệt tình trong công việc; nghĩ những việc cần nghĩ, làm những việc đáng làm, đem hết khả năng mà phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.Thẳng thắn, đứng đắn, không gian dối với Đảng, nhân dân, với người khác, không xuyên tạc, xu nịnh, a dua. Thường xuyên và nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, có lòng bao dung với người khác. Làm bất cứ việc gì Lê Quang Đạo cũng không nghĩ đến mình trước, mà nghĩ đến đồng bào, đến toàn dân, một lòng vì nước, vì dân, vì Đảng. Đồng chí Lê Quang Đạo đã tâm niệm và thực hiện trọn vẹn những chỉ dẫn, giáo huấn của Hồ Chí Minh.

         Đồng chí Lê Quang Đạo đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, Quân đội ta một tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, sáng ngời một nhân cách, một tài năng với nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí là một tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập, noi theo.

 

Ngày đăng: 07-08-2023
Phòng Nghiệp vụ

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website