Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục và giao kế hoạch kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh năm 2023

Ngày đăng: 31-08-2023
Phòng HC -TH
Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website