HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2023

         Ngày 11/12/2023, Chi bộ Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2023.

        Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ năm 2023, các đồng chí trong ban chi ủy tự kiểm điểm, đánh giá và cuối cùng từng đồng chí đảng viên trong chi bộ tiến hành kiểm điểm chỉ rõ những ưu điểm và tồn tại của bản thân, đồng thời đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

        Tại hội nghị các đồng chí đảng viên đã tích cực phát biểu, tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo kiểm điểm của chi bộ và góp ý cho từng đồng chí trong ban chi ủy và từng cá nhân đảng viên với tinh thần thẳng thắn, trung thực và xây dựng nhằm giúp tập thể chi bộ và các đồng chí đảng viên phát huy thế mạnh khắc phục những tồn tại, khuyết điểm để đưa chi bộ Bảo tàng ngày càng vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm tới.

         Chi bộ cũng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại Chi bộ và đảng viên năm 2023.

        Sau một ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2023 của chi bộ Bảo tàng đã thành công tốt đẹp.

        Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ngày đăng: 12-12-2023
Phòng Nghiệp vụ
Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website