Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024

             Chiều ngày 05/1/2024, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024.

           Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đáp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, PGĐ Sở VHTTDL; đồng chí Nguyễn Từ Vân, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở VHTTDL; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó TP Kế hoạch tổng hợp Sở; Đ/c Nguyễn Thị Trọng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng, đ/c Vũ Viết Truyền - PGĐ, Chủ tịch Công đoàn Bảo tàng cùng toàn thể VCNLĐ trong đơn vị.

            Tại Hội nghị đã đánh giá khách quan kết quả công tác năm 2023. Với sự nỗ lực, quyết tâm, cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức người lao động Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong đó có nhiệm vụ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra được Lãnh đạo Sở VHTTDL ghi nhận Tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”. Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những tham luận, thảo luận, đánh giá thêm về những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, cũng chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế năm 2023 và đề xuất các giải pháp quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 với mục tiêu là chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong mọi hoạt động góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

           Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao của toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh, góp phần tích cực cho việc thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chung của ngành VHTTDL năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2024 là năm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX… Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đúng theo kế hoạch đề ra; đồng chí Phó Giám đốc Sở yêu cầu đơn vị khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2023 đã được chỉ ra; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra năm 2024. Tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể viên chức và người lao động cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; Tăng cường đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong công tác trưng bày chuyên đề và lưu động, trong công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản các hiện vật tài liệu, hoạt động giáo dục trải nghiệm, truyền thông để thu hút khách tham quan, phù hợp với điều kiện của Bảo tàng góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hoá của Tỉnh, của ngành; Tiếp tục tham mưu sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị theo tinh thần Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ và đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quản lý và sử dụng biên chế có hiệu quả; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 30/CT-TU ngày 29/11/2023 của BTV Tỉnh ủy Bắc Ninh.

         Để ghi nhận và biểu dương thành tích của các tập thể và cá nhân đã đạt được trong năm 2023, tại hội nghị đồng chí Phó Giám đốc Sở đã trao tặng Giấy khen cho 02 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 tập thể Lao động tiên tiến; 01 tập thể và 03 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở VHTTDL; 01 đoàn viên công đoàn xuất sắc được nhận Giấy khen của BCH Công đoàn viên chức tỉnh; 02 đoàn viên công đoàn xuất sắc được nhận Giấy khen của Công đoàn Sở VHTTDL.

          Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Đáp, PGĐ Sở VHTTDL phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Đáp, PGĐ Sở VHTTDL trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho tập thể phòng và các cá nhân

Đồng chí Nguyễn Văn Đáp, PGĐ Sở VHTTDL và  đồng chí Nguyễn Từ Vân, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở VHTTDL trao giấy khen của Giám đốc Sở cho tập thể và các cá nhân

Đồng chí Nguyễn Văn Đáp, PGĐ Sở VHTTDL trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Nguyễn Văn Đáp, PGĐ Sở VHTTDL trao giấy khen cho các đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2023

Ngày đăng: 06-01-2024
Phòng HC-TH
Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website