CHI BỘ BẢO TÀNG TỈNH BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024

        Sáng ngày 29/01/2024, Chi bộ Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị.

        Trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh và Đảng ủy Sở VHTTDL, Chi bộ Bảo tàng tỉnh đã ban hành kế hoạch số 02- KH/CB ngày 26/1/2024 triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 phù hợp đặc điểm, tình hình của chi bộ; đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện các nhiệm vụ được giao gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, của ngành và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2024 của đơn vị.

         Qua hội nghị đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề năm 2024. 100% cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nghiêm túc tham gia học tập, sinh hoạt chuyên đề và viết bản đăng ký của cá nhân trong học tập và làm theo Bác; kết quả học tập Bác là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên. Đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đơn vị, cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu, là tấm gương về đạo đức, lối sống; luôn nêu cao tính tiên phong, nêu cao bổn phận, trách nhiệm của người đảng viên trong công tác nêu gương thực hiện nghiêm các quy định, kết luận, nghị quyết của Đảng; thường xuyên “tự soi, tự sửa”, “tự răn, tự rèn” để không ngừng hoàn thiện bản thân, gắn kết chặt chẽ giữa học Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị; đưa nhận thức thành hành động thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

         Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ngày đăng: 30-01-2024
Phòng HC - TH
Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website