Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Bảo tàng Bắc Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/CĐ ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017- 2022.

Sáng ngày 07/6/2017, Công đoàn cơ sở thành viên Bảo tàng Bắc Ninh long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công tác công đoàn, bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Tham dự Đại hội có đồng chí Khúc Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Thị Trọng- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh và toàn thể công đoàn viên công đoàn Bảo tàng.

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn do đồng chí Kiều Thị Thơm- Phó Chủ tịch Công đoàn Bảo tàng Bắc Ninh trình bày tại Đại hội đã chỉ rõ những mặt tích cực, những mặt hạn chế của công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đại hội cũng được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Trọng- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh. Trong bài phát biểu, đồng chí đã ghi nhận những thành tích của Ban Chấp hành công đoàn trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những mặt còn hạn chế và mong muốn trong nhiệm kỳ tới, công đoàn phải làm tốt vai trò đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên; tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ngày 27/9/2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường sự phối hợp giữa Công đoàn và Đoàn Thanh niên, để phát huy vị thế, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Khúc Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá, ghi nhận hoạt động của Công đoàn cơ sở thành viên Bảo tàng Bắc Ninh trong 5 năm qua, như: thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn và người lao động, tổ chức phát động các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt những chỉ tiêu mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2012- 2017 đã đề ra, hàng năm được xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn đã đề nghị Ban Chấp hành khóa mới cần chủ động sáng tạo hơn nữa để làm tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động.

Đại hội đã nhận được ý kiến tham luận của đại diện các phòng chức năng, chuyên môn và của cá nhân Đoàn viên tham dự đại hội, chủ yếu tập trung vào một số vấn đề như: Vai trò của công đoàn trong việc phối hợp chuyên môn tổ chức tốt công tác trưng bày thuyết minh; trong việc tổ chức các phong trào thi đua; vấn đề chăm lo đời sống của cán bộ viên chức và người lao động.

Sau một buổi làm việc tích cực và nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Bảo tàng Bắc Ninh thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành công đoàn khóa mới gồm 03 đồng chí: Vũ Viết Truyền (PGĐ Bảo tàng), Kiều Thị Thơm (Trưởng phòng Trưng bày thuyết minh), Khúc Mạnh Hà (Trưởng phòng HC- TH) và bầu 08 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau đây là một số hình ảnh Đại hội:

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn do Chi đoàn thanh niên Bảo tàng biểu diễn.

Đ/c Vũ Viết Truyền- Chủ tịch Công đoàn đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Đ/c Kiều Thị Thơm- Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Picture 065

Đ/c Nguyễn Thị Trọng- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đ/c Khúc Thị Thanh Trà- Phó Chủ tịch Công đoàn Sở VHTT&DL phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ban Chấp hành Công đoàn Bảo tàng nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội.

Ngày đăng: 26-06-2017
Khúc Hà

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website