Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa

        Ngày 24/05/2024 Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 2166/VBHN-BVHTTDL hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa. Bảo tàng Bắc Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị định mới.

        Xem chi tiết tại: /ckfinder/userfiles/files/vbhn2166-1716539706287938690054.pdf

Ngày đăng: 27-05-2024
Phòng Nghiệp vụ (tổng hợp)
Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website