Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Bảo tàng Bắc Ninh

Chiều ngày 10/06/2019, Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ông Nguyễn Văn Ảnh- Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Bảo tàng Bắc Ninh

Bà Nguyễn Thị Trọng- Giám đốc Bảo tàng trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, tập trung vào các kết quả đã đạt được trên các mặt như: Nghiên cứu – sưu tầm, Trưng bày – Thuyết minh, Kiểm kê – Bảo quản và công tác Hành chính tổng hợp. Bên cạnh những ưu điểm đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo Bảo tàng đã thẳng thắn chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế: công tác trưng bày chưa thực sự phong phú hấp dẫn khách tham quan; hoạt động tuyên truyền, giáo dục còn hạn chế; công tác sưu tầm gặp nhiều khó khăn do kinh phí được giao hàng năm chưa đáp ứng được với điều kiện hiện nay; một số cán bộ, viên chức còn thụ động trong công việc, chưa thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong phần thảo luận, Hội nghị đã nghe 5 ý kiến phát biểu của các đại biểu. Các ý kiến đều nhất trí với nội dung Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bảo tàng và đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo sơ kết của đơn vị, tập trung vào những vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các phòng trong cơ quan và vấn đề bảo vệ an ninh cơ quan trong điều kiện hiện nay…

Ông Nguyễn Văn Ảnh – PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Ảnh- Phó Giám đốc Sở VHTT&DL đánh giá cao nỗ lực và kết quả công tác của các lãnh đạo, viên chức và người lao động Bảo tàng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Chỉ đạo định hướng triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị Bảo tàng cần tập trung vào một số mặt như: công tác cán bộ, công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài sản và phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở do UBND Tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

Bà Nguyễn Thị Trọng – Giám đốc Bảo tàng kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Thị Trọng- Giám đốc Bảo tàng khẳng định: Bảo tàng nghiêm túc tiếp thu, tổ chức triển khai thực hiện và bảo đảm tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong 6 tháng cuối năm 2019. Giám đốc cũng đề cập đến việc cán bộ, viên chức Bảo tàng cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn yếu, hạn chế để khắc phục kịp thời nhằm góp phần phát triển và nâng cao vị thế của cơ quan trong thời gian tới.

Ngày đăng: 13-06-2019
An Ngọc – Phòng Trưng bày Thuyết minh
Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website