Chi bộ Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Được sự nhất trí của Đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, sáng ngày 16/02/2022, Chi bộ Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Hoàng Thị Mai – Bí thư Chi đoàn, viên chức phòng Trưng bày-Thuyết minh. Dự lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Văn Ảnh – Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Bảo tàng tỉnh.

Tại lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Văn Ảnh – Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã trao Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh về việc kết nạp quần chúng Hoàng Thị Mai vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Hoàng Thị Mai đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, thực hiện đúng Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân…

Sau khi đảng viên mới tuyên thệ, đồng chí Nguyễn Thị Trọng – Bí thư Chi bộ , Giám đốc Bảo tàng tỉnh đã phổ biến nhiệm vụ và quyền hạn của người đảng viên, giao nhiệm vụ của chi bộ cho đảng viên mới và cử đảng viên chính thức của chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí  Hoàng Thị Mai trong thời gian là đảng viên dự bị; đồng thời đề nghị đồng chí Hoàng Thị Mai sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy năng lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng toàn Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Lễ kết nạp:

Đồng chí Nguyễn Văn Ảnh – Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh trao Quyết định Kết nạp Đảng viên của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho quần chúng Hoàng Thị Mai.

Đảng viên mới Hoàng Thị Mai tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Thị Trọng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh phổ biến nhiệm vụ và quyền hạn của người đảng viên; cử đảng viên chính thức của chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí  Hoàng Thị Mai trong thời gian là đảng viên dự

Ngày đăng: 17-02-2022
Bảo tàng Bắc Ninh

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website