NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2022 MANG CHỦ ĐỀ
“CHỈ MỘT TRÁI ĐẤT”
        Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.
        Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Theo đó, đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.
        Năm 2022 đánh dấu 50 năm kể từ Hội nghị đầu tiên của Liên hợp quốc về Môi trường con người - Hội nghị Stockholm năm 1972 dẫn đến việc thành lập Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và quyết định chọn ngày 5 tháng 6 hàng năm là Ngày Môi trường Thế giới.
       Chỉ Một Trái đất cũng là phương châm cho Hội nghị Stockholm cách đây 50 năm. Đến nay, phương châm này vẫn đúng - hành tinh này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, nơi có nguồn tài nguyên hữu hạn mà nhân loại phải bảo vệ.
       Năm nay, UNEP lựa chọn Thụy Điển là quốc gia đăng cai tổ chức Ngày Môi trường Thế giới 2022. Ngoài sự kiện trên,  năm 2022, Chính phủ Thụy Điển sẽ tổ chức Stockholm + 50 , một cuộc họp quốc tế để kỷ niệm 50 năm Hội nghị Stockholm 1972 và đẩy nhanh việc thực hiện nhằm đưa ra Chương trình nghị sự 2030 và đạt được sự phục hồi bền vững từ COVID-19.
        Stockholm + 50 sẽ tạo cơ hội cho cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác và thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc chuyển đổi hướng tới một xã hội bền vững hơn, phù hợp với tuyên bố vừa được thông qua cùng với việc kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ.
        Một số khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới năm 2022 tại Việt Nam là: Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm; Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu; Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường; Nâng cao chất lượng môi trường kích thích phát triển kinh tế và chống lại đói nghèo; Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học.
Ngày đăng: 29-05-2022
Bảo tàng Bắc Ninh

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website