HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 110 NĂM

NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (9/7/1912 - 9/7/2022)

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9/7/1912, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, yêu nước thuộc dòng tộc Nguyễn Phi Khanh - Nguyễn Trãi, tại một vùng quê văn hiến, làng Phù Khê Thượng, xã Phù Khê, huyện Từ Sơn (nay là khu phố Phù Khê Thượng, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn). Là người thông minh, có chí lớn, ngay từ khi còn đi học, đồng chí tham gia hoạt động cách mạng khi mới 16 tuổi, được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng khi 26 tuổi (năm 1938) và bị thực dân Pháp giết hại lúc 29 tuổi (năm 1941). Cuộc đời đồng chí Nguyễn Văn Cừ tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng trong sáng và cao đẹp. Những cống hiến to lớn và sự hy sinh oanh liệt của Đồng chí đã góp phần làm rạng danh Tổ quốc ta, dân tộc ta; tô thắm thêm lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng ta.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912- 9/7/2022); thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng, đặc biệt là những đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ với Đảng, cách mạng Việt Nam.

1. Trưng bày chuyên đề “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

- Địa điểm tổ chức: Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh- số 02 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

- Thời gian trưng bày: Dự kiến trưng bày mở cửa phục vụ khách tham quan từ đầu tháng 7 đến tháng 11 năm 2022;

2. Triển lãm chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Văn Cừ với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh”;

- Địa điểm tổ chức: Sảnh hội trường A, Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc;

- Thời gian triển lãm: Từ ngày 03 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022;

3. Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Lập chuyên mục “Hướng tới Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ” trên trang Facbook Bảo tàng Bắc Ninh nhằm khuyến khích cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng Bắc Ninh viết tin, bài giới thiệu về thân thế, sự nghiệp hoạt động các mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đặc biệt là những hình ảnh, tài liệu, hiện vật do Bảo tàng Bắc Ninh sưu tầm, lưu giữ. Đồng thời chuyên mục cũng tập hợp các bài viết định hướng tuyên truyền của cơ quan Đảng, các nhà nghiên về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ.

Các hoạt động Bảo tàng triển khai thực hiện là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có những hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và những cống hiến lớn lao của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng, cách mạng Việt Nam. Qua đó, học tập và phát huy tấm gương yêu nước cách mạng sáng ngời của đồng chí Nguyễn Văn Cừ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay.

Ngày đăng: 28-06-2022
BẢO TÀNG BẮC NINH

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website