THỂ LỆ

Cuộc thi sáng tác phác thảo Biểu tượng Quảng Nam

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về hoạt động mỹ thuật; thực hiện Kế hoạch số 2909/KH- UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi sáng tác phác thảo Biểu tượng Quảng Nam; Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác phác thảo Biểu tượng Quảng Nam; Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác phác thảo Biểu tượng Quảng Nam ban hành Thể lệ cuộc thi nêu trên với một số nội dung như sau:

 

1. Mục đích cuộc thi: Nhằm lựa chọn phác thảo để nghiên cứu, xây dựng Biểu tượng Quảng Nam, góp phần làm nổi bật về không gian, cảnh quan kiến trúc; đồng thời là điểm nhấn để Nhân dân và du khách tham quan, tìm hiểu, ghi lại hình ảnh lưu niệm, quảng bá về giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh Quảng Nam.

 

2. Đối tượng tham gia dự thi

 

- Công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài đang học tập, công tác tại Việt Nam; các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đều có quyền tham gia cuộc thi.

 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi.

 

3. Yêu cầu tác phẩm dự thi

 

3.1. Yêu cầu chung của tác phẩm

 

- Biểu tượng Quảng Nam được thể hiện trên chất liệu bền vững, thuận lợi

cho việc chế tác và trưng bày ngoài trời.

 

- Biểu tượng phải mang tính khái quát cao về những giá trị đặc trưng, tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của vùng đất và con người Quảng Nam (đồng bằng, miền núi, biển đảo…) thể hiện tính mỹ thuật, sáng tạo độc đáo, đơn giản về hình tượng, bố cục, đường nét, màu sắc; dễ hiểu, dễ nhận biết; ấn tượng với công chúng; đảm bảo độ phân giải cao. Thông qua Biểu tượng, các tầng lớp Nhân dân và du khách sẽ có được sự nhìn nhận khái quát về truyền thống lịch sử, công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Nam.

 

3.2. Hình thức thể hiện

 

- Tác phẩm dự thi được in màu (hoặc đen trắng), thể hiện trên khổ giấy

A4 (29,7cm x 21 cm). Mẫu Biểu tượng đặt giữa tờ giấy khổ A4.

 

 

 

- Tác phẩm dự thi thể hiện trên giấy hoặc sao chép file mềm vào USB.

 

- Mỗi mẫu Biểu tượng phải kèm theo bản thuyết minh (không quá 300 từ)

trên khổ giấy A4 (nếu là bản tiếng nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt).

 

- Bố cục chặt chẽ, hài hòa giữa màu sắc và hình khối (phù hợp với thể loại

Biểu tượng).

 

3.3. Số lượng tác phẩm dự thi: không giới hạn.

 

3.4. Hồ sơ dự thi

 

- Đơn đăng ký dự thi.

 

- Mẫu thiết kế Biểu tượng được in trên giấy A4 hoặc USB.

 

- Bản thuyết minh ý tưởng sáng tác Biểu tượng.

 

- Tác phẩm dự thi (không gấp, không cuộn tròn, không ép plastic).

 

- Văn bản ủy quyền cho 01 cá nhân đại diện (nếu là nhóm tác giả tham dự

 

thi).

 

 

 

- Tác giả không ký tên hoặc có bất kỳ ký hiệu nào trên tác phẩm dự thi.

 

- Tác giả ghi đầy đủ thông tin cá nhân của mình (họ và tên, ngày tháng

 

năm sinh, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, số CMND/thẻ CCCD) đặt vào một

phong bì riêng, gửi kèm theo hồ sơ dự thi.

 

- Hồ sơ đặt vào trong phong bì, bên ngoài có ghi: “Bài dự thi sáng tác

Biểu tượng Quảng Nam”.

 

4. Hình thức, thời gian, địa điểm nhận tác phẩm dự thi

 

4.1. Hình thức gửi tác phẩm dự thi

 

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 02 hình thức:

 

- Hình thức thứ nhất: tác giả gửi trực tiếp hồ sơ đến Ban Tổ chức.

 

- Hình thức thứ hai: tác giả gửi qua đường bưu điện đến Ban Tổ chức.

 

4.2. Thời gian tổ chức cuộc thi

 

- Tháng 6/2022: phát động, thông báo cuộc thi.

 

- Ngày 15/10/2022: kết thúc nhận tác phẩm dự thi (theo dấu bưu điện).

 

- Tháng 12/2022: tổ chức chấm chọn và trao giải cuộc thi.

 

4.3. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi (số 02B đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; điện thoại: 0235.3852.821).

 

 

 

5. Cơ cấu giải thưởng

 

Ban Tổ chức sẽ trao thưởng cho tác phẩm được chọn: 70.000.000 đồng kèm theo Giấy Chứng nhận. Ngoài ra sẽ trao một số giải khác trị giá 10.000.000 đồng/giải kèm theo Giấy Chứng nhận.

 

6. Trách nhiệm, quyền lợi và phương án khai thác sử dụng tác phẩm

 

6.1. Trách nhiệm và quyền lợi của tác giả và bản quyền sở hữu trí tuệ

 

- Tác giả phải cam kết tác phẩm tham dự là tác phẩm của tác giả; chịu trách nhiệm trước pháp luật về bất kỳ tranh chấp liên quan đến vấn đề bản quyền và xuất xứ của tác phẩm; không được sử dụng Biểu tượng đã đạt giải tại cuộc thi này để tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào khác.

 

- Thực hiện đúng Thể lệ của cuộc thi.

 

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí và các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng theo quy định của pháp luật.

 

- Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự thi trong bất kỳ trường hợp nào.

 

6.2. Đối với các tác phẩm đạt giải

 

- Tác giả có tác phẩm đạt giải tại cuộc thi được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận.

 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt động không nhằm mục đích thương mại của tỉnh và không phải trả bất cứ một khoản thù lao nào.

 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại, thu hồi giải thưởng và Giấy chứng nhận đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp.

 

- Sau khi chấm chọn và trao giải, tác phẩm đạt giải Nhất được xem xét, lấy ý kiến để xây dựng công trình Biểu tượng Quảng Nam. Ban Tổ chức cuộc thi có quyền yêu cầu tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện một số chi tiết để phù hợp với thực tế khi xây dựng Biểu tượng.

 

- Tác giả sáng tác mẫu Biểu tượng sẽ được chỉ định xây dựng công trình khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày

02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về hoạt động mỹ thuật.

 

7. Ban Giám khảo cuộc thi

 

Ban Tổ chức sẽ mời các nhà chuyên môn, nhà quản lý của Trung ương và tỉnh Quảng Nam để lựa chọn tác phẩm, đảm bảo chính xác, công khai, khách quan, đúng quy định.

 

 

 

* Mọi thông tin liên quan đến Cuộc thi sẽ thường xuyên được cập nhật và thông báo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam; website: http://www.vhttdlqnam.gov.vn. Thông tin chi tiết liên hệ: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, số 02B Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; điện thoại: 02353.852.821; di động: 0968.669.004 (gặp Chuyên viên Đinh Hà Hữu Dương); email:dinhhahuuduong@gmail.com.

 

Để tổ chức thành công Cuộc thi sáng tác phác thảo Biểu tượng Quảng Nam, Ban Tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, các tác giả trong và ngoài nước, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

 
Ngày đăng: 28-07-2022
BẢO TÀNG BẮC NINH

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website