KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÕ CHÍ CÔNG (07/8/1912 - 07/8/2022)

ĐỒNG CHÍ VÕ CHÍ CÔNG- NGƯỜI CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG MẪU MỰC, NGƯỜI HỌC TRÒ XUẤT SẮC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

“Đồng chí Võ Chí Công là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng chí luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, làm hết sức mình để giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; sống giản dị, khiêm tốn, được đồng chí, đồng bào tin yêu, quý mến; được bạn bè quốc tế trân trọng”[1]. Gần 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí là tấm gương cao đẹp của một người cộng sản mẫu mực, là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.

 Đồng chí Võ Chí Công sinh ngày 07/8/1912 tại làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Giác ngộ cách mạng từ sớm, người thanh niên yêu nước, giàu nhiệt huyết cách mạng Võ Chí Công đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, lãnh đạo nhân dân Quảng Nam giành chính quyền cách mạng năm 1945. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, được đào luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ kể cả những lúc bị địch bắt, tù đày, đồng chí Võ Chí Công vẫn một lòng trung thành với Đảng, với lý tưởng cộng sản, không sợ hy sinh gian khổ với nghị lực phi thường của người cộng sản, Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Kinh qua nhiều chức vụ, cũng như tham gia nhiều chiến trường, dù ở cương vị nào, Chủ tịch Võ Chí Công luôn là người cán bộ kiên trung, người lãnh đạo tài tình cùng quân và dân miền Nam vượt qua muôn vàn hy sinh gian khổ, cùng quân và dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn, thu non sông về một mối.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, trên mọi cương vị công tác, Chủ tịch luôn trăn trở về con đường đi lên của cách mạng, tìm tòi, đổi mới tư duy về kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Xuất phát từ thực tiễn, lắng nghe ý kiến nhân dân, đồng chí đã đưa ra những ý kiến quan trọng, đề xuất nhiều quyết sách mới trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là tham mưu cho Trung ương Ðảng ra Chỉ thị 100-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV “Về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp” khi đồng chí làm Thường trực Ban Bí thư đã tháo gỡ khó khăn, đẩy lùi trì trệ, đổi mới  cơ chế quản lý sản xuất nông nghiệp. Ðiều quan trọng hơn, từ đó đồng chí góp phần khôi phục, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng nhằm phát triển nền sản xuất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho toàn xã hội, dần hình thành nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đây là một bước đột phá trên lĩnh vực nông nghiệp nói riêng và của sự nghiệp đổi mới nói chung, trong đó dấu ấn cá nhân của đồng chí Võ Chí Công là rất đậm nét. Phát huy kết quả đó, Bộ Chính trị giao cho đồng chí Võ Chí Công làm Trưởng Tiểu ban nghiên cứu vấn đề khoán trong nông nghiệp, làm cơ sở cho sự ra đời Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (10-1988).

Đồng chí Võ Chí Công hỏi thăm tình hình sản xuất của bà con nông dân.

Nguồn: vnexpress.net

Đồng chí Võ Chí Công thăm người lao động đang làm việc tại Xí nghiệp may mặc xuất khẩu ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) tháng 10/1990.

Nguồn: vnexpress.net

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí đã có nhiều đóng góp vào việc bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp, hệ thống luật pháp. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, đồng chí trên cương vị Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp đã cùng với các đồng sự hoàn thành việc sửa đổi Hiến pháp 1980 thành Hiến pháp mới - 1992, Hiến pháp của thời kỳ đổi mới, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Đồng chí cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, phá thế bị bao vây, cấm vận; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 13/4/1992, tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công ký công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992.

Nguồn: Ảnh tư liệu

Dù ở cương vị cấp cao của Ðảng và Nhà nước, đồng chí luôn gắn bó cuộc đời mình sống vì Ðảng vì dân, học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Trong công tác, đồng chí luôn thể hiện rõ tư duy độc lập, sáng tạo của một nhà lãnh đạo ở tầm chiến lược. Đồng chí vừa là người lãnh đạo, vừa là người tổ chức, vừa là người hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, mẫu mực; phong cách làm việc khoa học, tỉ mỉ, có nguyên tắc nhưng không máy móc mà hết sức linh hoạt; luôn tin tưởng vào sức mạnh của quần chúng nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; phấn đấu không mệt mỏi xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đem hết trí tuệ, sức lực để hoàn thành tốt mọi công việc Đảng và nhân dân giao phó. Trong sinh hoạt, đồng chí luôn thể hiện tác phong sinh hoạt bình dị, gần gũi mọi người, chân thành, thẳng thắn, thân ái, chu đáo luôn quan tâm đến đồng chí, đồng đội và nhân dân, luôn chăm lo giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Đồng chí là người lãnh đạo được nhân dân tôn trọng, quý mến.

Đồng chí Võ Chí Công thăm hỏi bà con huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam năm 1989.

Nguồn: vnexpress.net

Đồng chí Võ Chí Công là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, với các phẩm chất tiêu biểu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống có tình nghĩa, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào. Tình thương yêu con người của đồng chí được hòa quyện với tình yêu quê hương, đất nước. Đồng chí Võ Chí Công đã để lại cho chúng ra hình ảnh về một nhà lãnh đạo đức độ, một nhà hoạt động thực tiễn phong phú, một chiến sĩ cách mạng tài trí kiên cường, suốt đời hy sinh phấn đấu phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Hình ảnh của đồng chí sống mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam yêu nước.

 

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công thăm hỏi nhân dân tỉnh Hà Tuyên năm 1991.

Ảnh: M.Điền/SGGP

Ngày 12/8/1991 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công gặp gỡ, trò chuyện với các cán bộ phụ trách đội và các cháu thiếu nhi.

Nguồn: vnexpress.net

 

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Trong kháng chiến cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, đồng chí là mẫu người tiêu biểu "Sống hết lòng vì Ðảng, vì dân, có phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của người cộng sản, cống hiến trọn đời cho Tổ quốc chúng ta".

 Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công, toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta nguyện bước tiếp con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực tiễn bằng được mục tiêu cao cả: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững chắc đi lên chủ nghĩa xã hội. Mỗi người chúng ta, thế hệ hôm nay và mai sau luôn thấm sâu lời nhắc nhở của đồng chí Võ Chí Công trong hồi ký "Người chiến sĩ cộng sản, phải luôn luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phải có tinh thần cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phải luôn đặt lợi ích cách mạng lên trên hết như Bác Hồ đã dạy, có như vậy mới được dân tin yêu và quý trọng".

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 07-08-2022
Nguyễn Thị Lan Anh Phòng Nghiệp Vụ
Các bài viết khác

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website