BẢO TÀNG TỈNH BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

Ngày 29/08/2022, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, địa danh cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay”. Đến tham dự Hội thảo khoa học có đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Đáp- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cùng đông đảo các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà quản lý, các đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương và địa phương như: Viện Sử học, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ; Hội Khoa học Lịch sử; Ban Chỉ huy quân sự tỉnh, Bảo tàng Bắc Giang; lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL tỉnh, Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, ban quản lý di tích các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ban Tổ chức nhận được 32 tham luận khoa học, nội dung tập trung vào 3 chủ đề chính: (1) Tổng quan hệ thống di tích, địa danh cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; (2) Thực trạng và giá trị của hệ thống di tích, địa danh cách mạng trên địa bàn tỉnh; (3) Giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, địa danh cách mạng trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội thảo đều khẳng định Bắc Ninh là địa phương có truyền thống yêu nước cách mạng tiêu biểu; hệ thống di tích, địa danh cách mạng tỉnh Bắc Ninh rất phong phú, đa dạng, chứa đựng nhiều giá trị, ý nghĩa to lớn, góp phần tạo nên bản sắc văn hoá của tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt, hội thảo cũng được nghe nhiều ý kiến trao đổi, phân tích, đánh giá thực trạng những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về các di tích, địa danh cách mạng; các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, địa danh cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đặc biệt là trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Sau một buổi làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, sôi nổi, Hội thảo khoa học đã thành công tốt đẹp. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo bước chuyển mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, địa danh cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, hướng tới xây dựng nền văn hóa phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội thảo khoa học:

Đồng chí Nguyễn Văn Đáp - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy thay mặt Ban Chủ trì phát biểu tại Hội thảo

 

PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ, nguyên quyền Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam tham luận tại Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Hữu Mạo, Giám đốc Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh tham luận tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, địa danh cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay”

 

Ngày đăng: 30-08-2022
Bùi Thị Bích Huệ (Phòng Nghiệp vụ)

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website