VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CUỘC ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

 

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong hàng ngàn năm lịch sử ấy, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu và hiển nhiên trong lịch sử dân tộc.
Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp, nên phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính. Bên cạnh đó, nước ta luôn luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc, phong cách riêng: là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là những người lao động trí óc và lao động chân tay cần cù, sáng tạo, thông minh; người nghệ sỹ bảo vệ, giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc; là người chủ gia đình: dịu hiền, đảm đang, trung hậu, người sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.
Đơn vị nữ du kích Hoàng Ngân, tỉnh Hải Hưng duyệt binh, năm 1954.
Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
 
Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi với cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, còn có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai...
Giai đoạn 1925 - 1930, những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ: Phụ nữ phản đế, Đồng minh phụ nữ hiệp hội, Hội phụ nữ giải phóng…và hình thành nên nhiều nhóm phụ nữ như:
- Năm 1927, nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, các chị tuyên truyền, xây dựng tổ chức học nghề đăng ten vừa học nghề, vừa học chữ;
- Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh;
- Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt Hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh;
- Năm 1930, thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An có 6.066 chị tham gia phụ nữ giải phóng, ở Hà Tĩnh có 6.880 chị cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 200 xã (Nghệ An) và 172 xã (Hà Tĩnh);
- 400 công nhân nhà máy diêm Bến Thủy bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm, bỏ sưu, giảm thuế (nhà máy có 90% là nữ);
- Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia.
Giai đoạn 1930-1936: Hoạt động của phong trào phụ nữ thời kỳ này có nhiều phương thức tổ chức thích hợp với chủ trương hoạt động bí mật của Đảng như Hội cấy, Hội gặt, Hội tương tế… Hình thức hoạt động này đã tập hợp được số đông phụ nữ tham gia và góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức đối với phụ nữ.
Giai đoạn 1936-1941: Phụ nữ đã tổ chức các hoạt động gắn với tính chất ngành nghề của mình để đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi quyền lợi cho phụ nữ như: hội Ái hữu, hội Truyền bá quốc ngữ. Năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng chủ trương: "Vận động phụ nữ tổ chức các hội phụ nữ phản chiến, các hội cứu tế, bảo an… để giúp đỡ nhau, chống đế quốc chiến tranh, đòi hoà bình". Chị em phụ nữ tham gia mít tinh, biểu tình, lập các hội cứu tế, bảo an, tham gia chống bắt lính với khẩu hiệu chống đế quốc chiến tranh, đòi hoà bình, đòi bồi thường chiến tranh. Phụ nữ thoát ly gia đình, tham gia hoạt động cách mạng ngày càng đông đảo, góp phần xây dựng lực lượng chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Giai đoạn 1941-1945: Phụ nữ là lực lượng hùng hậu, đóng góp lớn vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945. Để gấp rút chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền, phụ nữ đã tích cực tham gia các phong trào đánh Pháp, đuổi Nhật, phá kho thóc giải quyết nạn đói... Hội phụ nữ vận động các hội viên bí mật xây dựng và bảo vệ cơ sở cách mạng. Nhờ vậy, phong trào phụ nữ ngày càng lớn mạnh, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Giai đoạn 1945-1954: Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phụ nữ cả nước vừa hăng hái tham gia phục vụ kháng chiến vừa tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Tăng gia và tiết kiệm”, “Ngày đồng tâm”, “Hũ gạo cứu quốc”, “Tuần lễ vàng”, “Bình dân học vụ”, ủng hộ Nam bộ kháng chiến… góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
 
Dân công Phú Thọ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.
Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
 
Giai đoạn 1954-1975: Trong suốt 21 năm chiến đấu chống Mỹ đầy gian khổ, phụ nữ cùng nhân dân cả nước đã thể hiện ý chí quyết tâm đánh thắng giặc ngoại xâm. Các tầng lớp phụ nữ đã đoàn kết, vừa tham gia xây dựng đất nước, vừa tham gia đấu tranh giành thống nhất nước nhà, tất cả vì Miền Nam ruột thịt. Trong phong trào thi đua, 7 vạn phụ nữ đã đạt danh hiệu “Phụ nữ 5 tốt”; gần 4 triệu phụ nữ đạt danh hiệu “Ba đảm đang”; 1.718 phụ nữ được nhận huy hiệu Bác Hồ…
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội phụ nữ 5 tốt toàn miền Bắc, tháng 4/1964.
Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
 
Giai đoạn 1975-1985: Đất nước hoàn toàn thống nhất. Phụ nữ cả nước cùng chung sức khắc phụ hậu quả chiến tranh, tập trung xây dựng đất nước. Hội LHPN Việt Nam đã phát động phong trài thi đua “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phụ nữ khắp nơi trên cả nước đã thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nuôi dạy con tốt, tổ chức tốt cuộc sống gia đình… Hàng triệu phụ nữ đạt danh hiệu “Người phụ nữ mới xây dựng bảo vệ Tổ quốc”.
 
Giáo viên Trường cấp III Thái Thuỵ, Thái Bình đăng ký thực hiện phong trào
“Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

 

Giai đoạn 1986 đến nay: Bước vào thời kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiệm vụ giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ. Các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ tích cực giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”… và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội đã thực sự thu hút đông đảo các tầng lớp chị em phụ nữ tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội.
Như vậy, trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường/ Đánh Đông, dẹp Bắc, làm gương để đời”. Ở trong mỗi giai đoạn lịch sử phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong xã hội xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ đã tặng. Tiếp nối truyền thống cao đẹp, oai hùng của phụ nữ Việt Nam, bằng bản lĩnh, sự sáng tạo và nỗ lực tuyệt vời, các thế hệ phụ nữ hiện đại sẽ vượt qua khó khăn, tỏa sáng trên mọi lĩnh vực, hoàn thành cùng lúc nhiều nhiệm vụ xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh.
Ngày đăng: 20-10-2022
Nguyễn Thị Lan Anh (Phòng Nghiệp vụ)

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website