Hưởng ứng “Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” 25/11/2022 và “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình trên cơ sở giới” năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 1482/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 7/11/2022 của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch về triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó vớibạo lực trên cơ sở giới năm 2022, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình; treo 02 băng rôn tại trụ sở cơ quan với nội dung Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh; đặc biệt phat; phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới với chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới" trong toàn đơn vị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, người lao động hiểu biết các vấn đề cơ bản và ý nghĩa việc phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa trong gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa gắn với thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".
Hưởng ứng "Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11" và "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022" mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội cần lên tiếng đấu tranh xóa bỏ bạo lực gia đình, xóa bỏ bất bình đẳng giới, nâng cao hiểu biết và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới để xây dựng cộng đồng "an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em".
“Hãy cùng nhau xây dựng gia đình thành nơi an toàn cho mỗi người” và “Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!”
Ngày đăng: 17-11-2022
Phòng Hành chính - Tổng hợp

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website