Nổi bật

Tin tức

Trưng bày

Nghiên cứu- Sưu tầm

Phát hiện nhiều di vật quý qua cuộc khai quật khảo cổ học chùa Tĩnh Lự

10-08-2022
Sáng ngày 9/8/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp tổ chức Hội nghị Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học tại di tích chùa Tĩnh Lự thuộc thôn An Quang, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình.

BẢO TÀNG BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

15-10-2021
Được sự cho phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh, ngày 29/9/2021 tại khách sạn Kinh Bắc, Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị di sản văn hóa chùa tháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa chùa tháp trong đời sống xã hội đương đại”. Đến tham dự Hội thảo khoa học có đông đảo các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà quản lý, các đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương và địa phương như: Ban Tôn giáo Chính phủ, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Ban Trị sự giáo Hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện nhà sư trụ trì ( Thượng tọa, Đại đức, tăng, ni) các di tích chùa tháp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; cùng các đại biểu lãnh đạo các đơn vị của Sở VHTTDL như: Văn phòng Sở VHTTDL tỉnh, Ban quản lý di tích tỉnh, Thư viện tỉnh, Trường TCVHNT tỉnh; Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; đại biểu UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và toàn bộ viên chức của Bảo tàng.

Hiện vật

BỘ TƯỢNG PHẬT TỨ PHÁP VÙNG DÂU - LUY LÂU

06-10-2022
Ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2090/QĐ-TTg công nhận Bộ tượng Phật Tứ Pháp là bảo vật quốc gia. Bộ tượng Tứ Pháp hiện đang được thờ phụng tại các di tích ở vùng Dâu - Luy Lâu, gồm: chùa Dâu (Pháp Vân tự), chùa Tướng (Phi Tướng tự), chùa Dàn (Trí Quả tự) thuộc các xã Thanh Khương, Trí Quả của huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

SƯU TẬP HIỆN VẬT CỦA ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN LÊ XUÂN DỴ

26-07-2022
Năm 2014, thực hiện chuyên đề sưu tầm tài liệu, hiện vật về các Anh hùng LLVTND tỉnh Bắc Ninh, Bảo tàng Bắc Ninh đã được Đại tá phi công, Anh hùng LLVTND Lê Xuân Dỵ hiến tặng một số hiện vật quý gắn với những chiến công hiển hách khi ông tham gia chiến đấu bảo vệ vùng trời tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Giáo dục

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website